Malik som har blandade kurser söker till grundlärarprogrammet

Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012 och har bestämt sig för att söka till grundlärarprogrammet, grundskolans åk 4–6. Här kan du se hur han räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Malik har rätt förkunskaper

Eftersom Malik har godkänt betyg i alla kurser som ingår i hans slutbetyg (2 350 gymnasiepoäng) har han grundläggande behörighet till högskolestudier. Förutom den grundläggande behörigheten måste Malik också visa att han har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just grundlärarprogrammet. Han måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig till utbildningen.

I utbildningssöken på Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till grundlärarprogrammet, grundskolans åk 4–6, är Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A. De ingår i
områdesbehörighet 6 b.

Grundlärarprogrammet, åk 4-6

(Områdesbehörighet 6 b)

BEHÖRIGHETSKURSER:

Engelska 6 eller Engelska B
Matematik 2a / 2b / 2c eller Matematik B
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 eller Naturkunskap A
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller Samhällskunskap A

Eftersom Malik är behörig med sitt slutbetyg behöver han
inte komplettera med några kurser. Följ med och se hur hans meritvärde räknas ut, steg för steg.

Vägen till meritvärdet går via Maliks slutbetyg

Kurskod Kurs Betyg Poäng   Merit-poäng
ADM1205 Information och layout A MVG 50 x 20 = 1 000  
BILBIL1a1 Bild och form 1a1 A 50 x 20 = 1 000  
EN1201 Engelska A VG 100 x 15 = 1 500  
EN1202 Engelska B G 100 x 10 = 1 000  
EN1203 Engelska C MVG 100 x 20 = 2 000 O,5
FE1202 Företagsekonomi A MVG 50 x 20 = 1 000  
FY1201 Fysik A MVG 100 x 20 = 2 000  
GEOGEO01 Geografi 1 A 100 x 20 = 2 000  
HI1201 Historia A VG 100 x 15 = 1 500  
LPL1206 Natur- och friluftsliv VG 50 x 15 = 750  
LPL1208 Pedagogiskt ledarskap VG 100 x 15 = 1 500  
KUHI1201 Filmkunskap G 50 x 10 = 500
KUHI1202 Kultur- och idéhistoria G 100 x 10 = 1 000 0,5
MA1201 Matematik A VG 100 x 15 = 1 500  
MA1202 Matematik B G 50 x 10 = 500  
MA1203 Matematik C G 100 x 10 = 1 000 0,5
MA1204 Matematik D MVG 100 x 20 = 2 000 0,5
NK1201 Naturkunskap A MVG 50 x 20 = 1 000  
NK1202 Naturkunskap B MVG  100 x 20 = 2 000  
PSKPSY01 Psykologi 1 C 50 x 15 = 750  
PSKPSY02a Psykologi 2 C 50 x 15 = 750  
RE1201 Religionskunskap A MVG  50 x 20 = 1 000  
RELREL02 Religionskunskap 2 A 50 x 20 = 1 000  
RK1203 Rättskunskap MVG 50 x 20 = 1 000  
SH1201 Samhällskunskap B MVG 100 x 20 = 2 000 O,5
SVA1201 Svenska som andraspråk A VG 100 x 15 = 1 500  
SVA1202 Svenska som andraspråk B MVG 100 x 20 = 2 000  
SV1205 Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation VG  50 x 15 = 750  
TY1303 Tyska steg 3 G 100 x 10 = 1 000 0,5
      2350 38500 2,5

 

 

Sammanlagt betygsvärde (38 500) delat med sammanlagd gymnasiepoäng (23 50) = jämförelsetal (16,38) + meritpoäng 2,5 = 18,88. Maliks meritvärde är alltså 18,88.

Malik räknar ut sitt meritvärde

För att få fram ett betygsvärde måste man börja med att ge
bokstavsbetygen ett siffervärde så här: MVG = 20, VG = 15
och G = 10. IG ger 0.

En del av kurserna som finns i slutbetyget har betyg i
skalan A–F, där A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10.
F ger 0.

Det man gör är att multiplicera siffervärdet med kursens
gymnasiepoäng, som förkortas gyp. Ett VG i Engelska A blir
då 15 x 100 gyp = 1 500. Går man igenom hela Maliks slutbetyg får man den här uppställningen:

 

Antal bokstavsbetyg Siffervärde Gymnasiepoäng Betygsvärde
12 MVG 20 x 950 = 19000
7 VG 15 x 600 = 9000
6 G 10 x 500 = 5000
3 A 20 x 200 = 4000
2 C 15 x 100 = 1500
    2 350 = 38 500

Det sammanlagda betygsvärdet för Malik blir då 38 500
som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen, 2 350: 38 500/2 350 = 16,38. Det tal som räknats fram här kallas jämförelsetal. Maliks jämförelsetal är alltså 16,38

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Malik har läst en del kurser som kan ge honom extra poäng,
så kallad meritpoäng (man kan få max 2,5 meritpoäng). Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser.

Malik som har ett slutbetyg kan dessutom få meritpoäng
för områdeskurser. Om man har IG i en kurs får man inga
meritpoäng för just den kursen och kurser som man läst för
att bli behörig ger inte heller några meritpoäng.

Malik får meritpoäng för meritkurser 

I sitt slutbetyg har Malik kurser i engelska, matematik och moderna språk som han kan få meritpoäng för. Eftersom Engelska B krävs för behörighet får Malik 0,5 meritpoäng för Engelska C. Dessutom får han 1,0 meritpoäng för Matematik (0,5 + 0,5 för Matematik kurs C och D) och för moderna språk får han 0,5 meritpoäng för kursen Tyska steg 3. Sammanlagt 2.0 meritpoäng alltså.

… och för områdeskurser 

Till grundlärarprogrammet gäller områdesbehörighet 6b. I sitt slutbetyg har Malik den markerade kursen Kultur- och idehistoria. Han får 0,5 meritpoäng för den, men då han nu kommer upp i maximala 2,5 meritpoäng (2,0 + 0,5) kan han inte lägga till fler poäng för kurserna Pedagogiskt ledarskap, Samhällskunskap B och Svenska C.

Grundlärarprogrammet, åk 4–6

(Områdesbehörighet 6 B)

Områdeskurser:

 
Etik och livsfrågor 0,5 meritpoäng
Filosofi A 0,25 meritpoäng
Kultur och idéhistoria 0,5 meritpoäng
Mediekommunikation A 0,5 meritpoäng
Människan socialt och kulturellt 0,5 meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap 0,5 meritpoäng
Psykologi A 0,25 meritpoäng
Samhällskunskap B 0,5 meritpoäng
Skapande verksamhet 0,5 meritpoäng
Svenska C
– muntlig och skriftlig kommunikation
0,25 meritpoäng
Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 meritpoäng
Virtuella miljöer 0,5 meritpoäng

Maliks meritvärde

Det meritvärde som Malik kommer att konkurrera med till
grundlärarprogrammet, grundskolans åk 4–6 blir då:
16,38 + 2,5 (2,0 +0,5) = 18,88.Maliks meritvärde är 18,88

Malik deltar i urvalsgrupp BI

Några av de kurser som Malik har i sitt slutbetyg från komvux, har han med sig från gymnasiet. I examensbeviset finns 400 gymnasiepoäng från kurser som han läst och fått betyg i på gymnasieskolan. Resten av kurserna har Malik läst på komvux. Sammanlagt har han läst och fått betyg i 1 950 gymnasiepoäng på komvux.

Eftersom Malik inte behövt komplettera för att bli behörig
till grundlärarprogrammet, och mer än 2/3 av gymnasiepoängen i slutbetyget kommer från kurser han läst på komvux, prövas han i direktgruppen (BI) när urvalet görs.

Om Malik haft med sig så många kurser från gymnasiet att andelen gymnasiepoäng som han läst på komvux blev mindre än 2/3 av den totala gymnasiepoängen, hade han i stället prövats i kompletteringsgruppen (BII).

Läs mer om urvalsgrupen på sidan Betygsurval.

Malik får ett sämre meritvärde

När Malik söker till höstterminen 2022 upptäcker han att hans meritvärde blivit lägre. Från 18,88 till 18,38. Det beror på en regeländring som innebär att man snart inte kommer att kunna få meritpoäng för områdeskurser. Läs mer på sidan Malik får inte längre meritpoäng för områdeskurser

Senast uppdaterad: 01 december 2021