Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att ges ett värde inför urvalet då platserna fördelas mellan de sökande.

Meritvärdering av slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning utfärdat 2010 och senare

Grunden för meritvärderingen är ditt slutbetyg och alla betyg som ingår i slutbetyget räknas med.

Kompletteringsbetyg

Har du läst och fått betyg i en kurs efter att du fått ditt slutbetyg, räknas det som en komplettering. Att "komplettera" betyder alltså i de här sammanhangen att läsa och få betyg i en kurs man behöver för att bli behörig eller en kurs som ger meritpoäng. Du kan också läsa en kurs du vill höja betyget i. 

De tre olika varianterna av kompletteringsbetyg beskriver vi här:

  • Behörighetskomplettering

Har du läst kursen för att skaffa dig särskild behörighet till en utbildning, kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker meritvärdet.

  • Utbyteskomplettering

Har du läst och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i slutbetyget, kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att byta ut, eller ersätta det lägre betyget med ett högre.

  • Meritpoängskomplettering

Om du inte kommer upp till maximala meritpoängen 2,5 kan du komplettera med meritkurser. Läs mer om meritpoäng.

Olika meritvärde till olika utbildningar

Eftersom de särskilda behörighetskraven och varierar mellan olika utbildningar, kan det meritvärde du konkurrerar med skilja sig från utbildning till utbildning. Behörighetskurser, områdeskurser och meritpoängskurser påverkar meritvärdet utifrån vad som krävs och vad som ger meritpoäng.

Räkna ut ditt meritvärde

Gå till Räkna ut ditt meritvärde för att se hur betyg i olika kurser kan påverka meritvärdet. Ta gärna hjälp av en studievägledare.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020