Komplettera med Vux12

Du som kompletterar på komvux nu kommer att läsa kurser med betygsskalan A-F.

Ny skala, nya kurskoder

Läser du en kurs på komvux nu så läser du enligt de nya kursplanerna (Gy11/Vux12) och får betyg i en ny betygsskala (A-F). 

Så här ser skalan ut för de nya betygen:

A = 20

B = 17,5

C = 15

D = 12,5

E = 10

F = 0

Du kan komplettera med de här kurserna och räkna in dem i ditt meritvärde på samma sätt som tidigare. Vårt datasystem är förberett för det, så du behöver inte göra något. Vill du ändå veta mer om hur det går till så kan du läsa mer under "Räkna ut ditt meritvärde". 

Att tänka på

Om du kompletterar med en ny kurs så får du bara använda den för att läsa in en behörighet du saknar, eller för att höja betyget i en kurs du redan har läst. Däremot får du inte räkna med en helt ny kurs i ditt meritvärde.

Vill du höja ditt betyg i en kurs du redan har läst så måste du läsa en kurs som motsvarar den tidigare kursen. För att vara säker på att du läser rätt kurs, kontakta din studievägledare.

Meritpoäng?

Möjligheten att få räkna med meritpoäng avgörs av när du gick ut gymnasiet. Alltså: får du tillgodoräkna dig meritpoäng får du även meritpoäng för Gy11/Vux12-kurser, med ett undantag. Du får bara meritpoäng för kurser i engelska, matematik och moderna språk men inte för områdeskurser.

Senast uppdaterad: 16 juli 2020