Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade. De kurser du måste ha kallas behörighetskurser.

Områdesbehörigheterna tas bort

Det som står på den här sidan gäller just nu men från och med antagningen till sommarkurser 2022 kommer vi inte använda oss av begreppet ”områdesbehörighet”. Läs mer på sidan Områdesbehörigheterna försvinner 2022

Områdesbehörigheter

Områdesbehörigheterna här gäller för ämnesplaner i gymnasieskolan som infördes 1 juli 2011 (Gy11) och för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå som gäller från och med 1 juli 2012.
I sammanställningen finns bara behörighetskurserna listade. Om du är behörig till en utbildning kan du få lägga till meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik till ditt meritvärde.

Humaniora, Juridik, Teologi

OMRÅDESBEHÖRIGHET A1
Behörighetskurser:
• Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2


OMRÅDESBEHÖRIGHET A2
Behörighetskurser:
• Moderna språk – aktuellt språk 3
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Arkitektur, Naturresurser

OMRÅDESBEHÖRIGHET A3
Behörighetskurser:
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Beteendevetenskap, Ekonomi, Samhällsvetenskap

OMRÅDESBEHÖRIGHET A4
Behörighetskurser
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


OMRÅDESBEHÖRIGHET A5
Behörighetskurser:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Undervisning

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6
Behörighetskurser:
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


OMRÅDESBEHÖRIGHET A6 A
Behörighetskurser:
• Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


OMRÅDESBEHÖRIGHET A6 B
Behörighetskurser
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


OMRÅDESBEHÖRIGHET A6 C
Behörighetskurser:
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Utöver behörighetskurserna här ovanför gäller också följande behörighetskurser beroende på vilket undervisningsämne eller undervisningsämnen du väljer.

Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi:
• Biologi 2
• Kemi 1
• Matematik 3b eller Matematik 3c

Behörighetskurser för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap:
• Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2

Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola):
• Fysik 2
• Matematik 4

Behörighetskurser för undervisningsämnet Företagsekonomi:
• Matematik 3b eller Matematik 3c

Behörighetskurser för undervisningsämnena Geografi och Psykologi:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska:
• Klassisk grekiska – språk och kultur 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa:
• Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi:
• Biologi 1
• Kemi 2
• Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin:
• Latin – språk och kultur 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik:
• Matematik 4

Behörighetskurser för undervisningsämnet Moderna språk:
• Moderna språk – aktuellt språk 3

Behörighetskurser för undervisningsämnet Modersmål:
• Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper

Behörighetskurser för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik
(i grundskolans årskurs 7–9):
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Naturkunskap 2*
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Samhällskunskap 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk:
• Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper


Fysik, Matematik, Teknik

OMRÅDESBEHÖRIGHET A7
Behörighetskurser:
• Fysik 1b1 eller Fysik 1a
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c


OMRÅDESBEHÖRIGHET A8
Behörighetskurser:
• Fysik 2
• Kemi 1
• Matematik 3c


OMRÅDESBEHÖRIGHET A9
Behörighetskurser:
• Fysik 2
• Kemi 1
• Matematik 4


OMRÅDESBEHÖRIGHET A10
Behörighetskurser:
• Biologi 1
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4

Farmaci, Medicin, Naturresurser, Naturvetenskap, Odontologi, Omsorg, Vård


OMRÅDESBEHÖRIGHET A11
Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
• Kemi 2
• Matematik 4


OMRÅDESBEHÖRIGHET A12
Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
• Kemi 2
• Matematik 3b eller Matematik 3c


OMRÅDESBEHÖRIGHET A13
Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4


OMRÅDESBEHÖRIGHET A14
Behörighetskurser:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2


OMRÅDESBEHÖRIGHET A15
Behörighetskurser:
• Idrott och hälsa 1
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021