Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade. De kurser du måste ha kallas behörighetskurser.

Områdesbehörigheterna här gäller för ämnesplaner i gymnasieskolan som infördes 1 juli 2011 (Gy11) och för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå som gäller från och med 1 juli 2012.
I sammanställningen finns bara behörighetskurserna listade. Om du är behörig till en utbildning kan du få lägga till meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik till ditt meritvärde.

Humaniora, Juridik, Teologi

OMRÅDESBEHÖRIGHET A1
Behörighetskurser:
• Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2


OMRÅDESBEHÖRIGHET A2
Behörighetskurser:
• Moderna språk – aktuellt språk 3
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Arkitektur, Naturresurser

OMRÅDESBEHÖRIGHET A3
Behörighetskurser:
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Beteendevetenskap, Ekonomi, Samhällsvetenskap

OMRÅDESBEHÖRIGHET A4
Behörighetskurser
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


OMRÅDESBEHÖRIGHET A5
Behörighetskurser:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Undervisning

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6
Behörighetskurser:
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


OMRÅDESBEHÖRIGHET A6 A
Behörighetskurser:
• Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


OMRÅDESBEHÖRIGHET A6 B
Behörighetskurser
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


OMRÅDESBEHÖRIGHET A6 C
Behörighetskurser:
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Utöver behörighetskurserna här ovanför gäller också följande behörighetskurser beroende på vilket undervisningsämne eller undervisningsämnen du väljer.

Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi:
• Biologi 2
• Kemi 1
• Matematik 3b eller Matematik 3c

Behörighetskurser för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap:
• Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2

Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola):
• Fysik 2
• Matematik 4

Behörighetskurser för undervisningsämnet Företagsekonomi:
• Matematik 3b eller Matematik 3c

Behörighetskurser för undervisningsämnena Geografi och Psykologi:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska:
• Klassisk grekiska – språk och kultur 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa:
• Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi:
• Biologi 1
• Kemi 2
• Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin:
• Latin – språk och kultur 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik:
• Matematik 4

Behörighetskurser för undervisningsämnet Moderna språk:
• Moderna språk – aktuellt språk 3

Behörighetskurser för undervisningsämnet Modersmål:
• Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper

Behörighetskurser för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik
(i grundskolans årskurs 7–9):
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Naturkunskap 2*
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Samhällskunskap 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk:
• Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper


Fysik, Matematik, Teknik

OMRÅDESBEHÖRIGHET A7
Behörighetskurser:
• Fysik 1b1 eller Fysik 1a
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c


OMRÅDESBEHÖRIGHET A8
Behörighetskurser:
• Fysik 2
• Kemi 1
• Matematik 3c


OMRÅDESBEHÖRIGHET A9
Behörighetskurser:
• Fysik 2
• Kemi 1
• Matematik 4


OMRÅDESBEHÖRIGHET A10
Behörighetskurser:
• Biologi 1
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4

Farmaci, Medicin, Naturresurser, Naturvetenskap, Odontologi, Omsorg, Vård


OMRÅDESBEHÖRIGHET A11
Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
• Kemi 2
• Matematik 4


OMRÅDESBEHÖRIGHET A12
Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
• Kemi 2
• Matematik 3b eller Matematik 3c


OMRÅDESBEHÖRIGHET A13
Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4


OMRÅDESBEHÖRIGHET A14
Behörighetskurser:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2


OMRÅDESBEHÖRIGHET A15
Behörighetskurser:
• Idrott och hälsa 1
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Senast uppdaterad: 17 juli 2020