Särskild behörighet för utbildningar som leder till en yrkesexamen

Eftersom kursbeteckningarna ändrades i och med gymnasiereformen Gy11 och Vux12 har vi tagit med båda varianterna av områdesbehörigheter här: dels för sökande med gymnasieexamen och dels för sökande med slutbetyg (eller någon annan betygstyp som ger grundläggande behörighet).

Utbildning som leder till:

Områdesbehörigheter för dig som tar en gymnasieexamen och för dig som behöver komplettera på komvux från och med hösten 2012

Områdesbehörigheter för dig som har slutbetyg eller annat äldre betyg (t.ex. samlat betygsdokument eller avgångsbetyg)

agronomexamen A3 eller A11 3 eller 14
apotekarexamen A 13 13
arbetsterapeutexamen A 14  16
arkitektexamen A 3 3
audionomexamen A 14  16
biomedicinsk analytikerexamen A 12 12
brandingenjörsexamen A 9 9
civilekonomexamen A 4 4
civilingenjörsexamen A 9 eller A 10 9 eller 10
dietistexamen A 14 16
djursjukvårdarexamen A 14 15
hippologexamen A 14 15
hortonomexamen A 11 14
högskoleingenjörsexamen A 8  8
juristexamen A 1 1
jägmästarexamen A 11 14
landskapsarkitektexamen A 3 eller A 11 3 eller 14
landskapsingenjörsexamen A 14 15
lantmästarexamen A 14 15
logopedexamen A 14 16
läkarexamen A 13 13

förskollärarexamen 

och utbildning som leder till
grundlärarexamen med inriktning mot
arbete i fritidshem

A 6a 6a

grundlärarexamen

med inriktning mot arbete i förskoleklass
och grundskolans årskurs 1–3 och
utbildning som grundlärarexamen
med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 4–6

A 6b 6b

ämneslärarexamen

med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7–9 och utbildning som leder till
ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i gymnasieskolan

A 6c 6c
optikerexamen A13 13
ortopedingenjörsexamen A8 8
psykologexamen A5 5
receptarieexamen A11 11
röntgensjuksköterskeexamen A14 16
sjukgymnastexamen A15 17
sjukhusfysikerexamen A10 10
sjuksköterskeexamen A14 16
sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen A7 7
sjökaptens- och styrmansexamen A7 7
skogsmästarexamen A14 15
skogsteknikerexamen A14 15
socionomexamen A5 5
studie- och yrkesvägledarexamen A6 6
tandhygienistexamen A14 16
tandläkarexamen A13 13
tandteknikerexamen A14 16
trädgårdsingenjörsexamen A14 15
veterinärexamen A13 13
Senast uppdaterad: 08 februari 2021