Meritpoäng

Oavsett vilken utbildning du söker till kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du uppfyller betygskravet. Högre betyg ger inte fler poäng.

Oavsett vilken utbildning du söker till kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du uppfyller betygskravet. Högre betyg ger inte fler poäng.

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Tänk på att kurser som krävs för behörighet inte ger meritpoäng.

moderna språk + engelska + matematik = meritpoäng

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng 

Språk 1 

  • Moderna språk 3 från Pre-IB eller AB initio-språk (i diplom) motsvarar Moderna språk 3 och ger 0,5 meritpoäng – under förutsättning att du inte du får meritpoäng för Language B i nästa punkt.
  • Language B, SL i examen (gäller inte svenska eller engelska) motsvarar Moderna språk 4 och ger 1,0 meritpoäng även när Moderna språk krävs för behörighet.
  • Language B, HL i examen (gäller inte svenska eller engelska) motsvarar Moderna språk 5 eller högre och ger 1,5 meritpoäng.

Språk 2 

  • Lägst Moderna språk 2 från Pre-IB ger 0,5 meritpoäng om du har fått lägga till 1,0 meritpoäng från Språk 1. 

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

  • English B, SL med annat undervisningsspråk än engelska motsvarar Engelska 6 och ger 0,5 meritpoäng.
  • English A1, A2, SL och HL, English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk motsvarar Engelska 7 och ger 1,0 meritpoäng. Om Engelska B krävs för behörighet får du bara lägga till 0,5 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,0 poäng 

  • Kurs en nivå över behörighetskravet ger 0,5 meritpoäng.
  • Skiljer två nivåer eller mer mellan behörighetskravet och ditt betyg får du 1,0 meritpoäng.

Meritpoäng för områdeskurser

Du som tagit din IB-examen 2013 eller tidigare får ett tillägg på 0,5 poäng istället för den meritpoäng som områdeskurser kan ge.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020