Särskild behörighet

Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Vilka särskilda förkunskaper som krävs för respektive utbildning framgår av kursbeskrivningen på Antagning.se där du gör din anmälan.

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (särskild behörighet kan vara gymnasiekurser, arbetslivserfarenhet, tidigare högskolestudier eller annat)

Se vad IB-ämnena motsvarar i den svenska gymnasieskolan

Du måste ha lägst betyget 4 i ämnet för att uppfylla det särskilda behörighetskravet, med undantag för ämnena Mathematics, Physics, Chemistry och Biology på Higher Level (HL) där betygskravet är 3. Betygskravet 3 gäller även Mathematics SL.

 

Kurs                    

IB:s motsvarighet

Svenska 3

Swedish A, A1 eller A2, SL/HL. Norwegian eller Danish A eller A1, SL/HL

Engelska 6

English B, SL med annat undervisningsspråk än engelska

Engelska 7

English A, HL/ SL och English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk

Matematik 3b

Mathematical studies

Matematik 3c

Mathematics: applications

and interpretation SL (fr.o.m 2021)

Matematik 4

Mathematics: analysis and

approaches SL (fr.o.m 2021)

Matematik 5

Mathematics SL, Mathematics, HL, Mathematics: applications

and interpretation HL (fr.o.m 2021), Mathematics: analysis and

approaches HL

Matematik specialisering

Mathematics: analysis and

approaches HL

(fr.o.m. 2021) och Further

Mathematics HL

Fysik 2

Physics SL/HL

Kemi 2

Chemistry SL/HL

Biologi 2

Biology, SL/HL

Naturkunskap 2

Environmental Systems, SL eller två av ämnena Chemistry, Physics och Biology, SL/HL

Historia 2

History, SL/HL

Samhällskunskap 1

IB-examen

Samhällskunskap 2

IB-examen ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3-ämne som lästs

Moderna språk 3*

Språk Ab initio

Moderna språk 5*

B-språk, SL/HL

Moderna språk
7* 

Om annat A-språk finns i IB Diplom (ej svenska, danska, norska, engelska)

* gäller inte svenska och engelska

Vid ansökan till Ekonomie kandidatprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm ger Economics eller European studies (SL eller HL) behörighet i historia.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020