Information till brittiska medborgare om Brexit

Storbritannien har nu lämnat EU. Det här påverkar möjligheterna att studera i Sverige för dig som är brittisk medborgare.

Anmälnings- och studieavgifter

  • Du som är brittisk medborgare eller familjemedlem som ingår i den personkrets som anges i artikel 10 i utträdesavtalet behöver inte betala anmälnings- och studieavgift om du bosatt dig i Sverige före övergångsperiodens slut den 31 december 2020. Du måste också ha fortsatt bo i Sverige efter övergångperiodens slut. 
  • Du som är brittisk medborgare men inte omfattas av utträdesavtalet, och heller inte av något övrigt undantag, behöver betala både anmälnings- och studieavgift.

Läs information för dig som är brittisk medborgare på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer om anmälnings- och studieavgifter på sidan Medborgare utanför EU och EES. 

Är du en av de som inte behöver betala anmälningsavgift?

Du som inte behöver betala anmälningsavgift, måste visa för oss att du är anmälningsavgiftsbefriad.

Om du har fått beslut om uppehållsstatus hos Migrationsverket ska du ladda upp det på Mina sidor här på Antagning.se.

Har du inte hunnit få ett beslut? Medan du väntar på beslut från Migrationsverket vill vi att du ska ladda upp bevis på ansökan om uppehållsstatus på Mina sidor. Sista datum för att ansöka om uppehållsstatus för brittiska medborgare är 31 december 2021.

Jag bor i ett annat EU-land, slipper jag betala anmälnings- och studieavgift?

Nej. Det är bara brittiska medborgare som flyttade till Sverige senast den 31 december 2020 som slipper det. 

Senast uppdaterad: 20 september 2021