Information till brittiska medborgare om Brexit

Storbritannien har nu lämnat EU. På sikt kan det komma att påverka möjligheterna att studera i Sverige för dig som är brittisk medborgare.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Fram till årsskiftet råder en övergångsperiod, under vilken det mesta i praktiken fortsätter som nu. Det innebär bland annat att brittiska medborgare är befriade från anmälnings- och studieavgifter. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2020.

Efter övergångsperiodens slut kommer brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som ingår i den personkrets som anges i artikel 10 i utträdesavtalet att undantas från anmälnings- och studieavgift. De brittiska medborgare som inte omfattas av utträdesavtalet och heller inte av något övrigt undantag kommer att behöva betala både anmälnings- och studieavgift från och med 1 januari 2021.

Läs mer på sidan Medborgare utanför EU och EES. 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020