Förändrade omräkningstabeller för flera länder

UHR har justerat skalorna för vissa utländska betyg. De nya skalorna börjar användas vid antagning till utbildningar på grundnivå som startar efter 31 maj 2021.

Varför justerar ni skalorna?

Alla som har en avslutad gymnasieutbildning, utländsk eller svensk, konkurrerar i samma urvalsgrupper vid antagning till högskoleutbildning. Det här gör att vi måste anpassa olika betygsskalor från utländska betyg till den svenska betygsskalan. UHR ändrar omräkningen av utländska och internationella gymnasiemeriter ungefär vartannat år för att behålla balansen och rättvisan i bedömningen.

Ändringen av de utländska skalorna görs alltså för att de ska kunna jämföras med den svenska på ett så rättvist sätt som möjligt. Skalorna har justerats utifrån hur svårt det är att få högsta betyg i utbildningslandet i relation till det svenska systemet.

Vad innebär det här för mig?

Om du har sökt till högskolan tidigare och då fått ett meritvärde, kommer du att märka att meritvärdet har ändrats nu.

Det här gäller för alla, även för sökande som har äldre betyg.

Går det att överklaga?

Det går inte att överklaga UHR:s beslut om den nya omräkningen. Det är bara beslut som rör behörighet till högskolestudier som går att överklaga.

Betygssystem som fått förändrade omräkningstabeller

Algeriet

Bangladesh, skala 33-100, 330-100

Danmark

Finland

Frankrike

Kamerun, brittiskt utbildningssystem

Kanada, förutom gymnasieutbildning från Quebec

Kina

Kuba

Lettland

Libanon

Luxemburg

Marocko

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Ryska federationen

Schweiz

Syrien

Tunisien

Betygssystem som fått nya omräkningstabeller

Azerbajdzjan

Bulgarien

Estland

Grekland

Irak

Iran

Italien

Litauen

Nigeria

Pakistan

Spanien

Storbritannien

Tyskland

USA

Uzbekistan

Du kan se de förändrade/nya omvandlingstabellerna genom att gå till Så här räknas betygen om och klicka på Omräkningstabeller för vissa länder.

Läs mer i UHRFS 2020:3.

Senast uppdaterad: 10 april 2021