Förändrade omräkningstabeller för flera länder

UHR har justerat skalorna för vissa utländska betyg. De nya skalorna gäller för antagning till utbildningar på grundnivå som startat efter 31 maj 2021.

Varför justerar ni skalorna?

Alla som har en avslutad gymnasieutbildning, utländsk eller svensk, konkurrerar i samma urvalsgrupper vid antagning till högskoleutbildning. Det här gör att vi måste anpassa olika betygsskalor från utländska betyg till den svenska betygsskalan. UHR ändrar omräkningen av utländska och internationella gymnasiemeriter med jämna mellanrum för att behålla balansen och rättvisan i bedömningen.

Ändringen av de utländska skalorna görs alltså för att de ska kunna jämföras med den svenska på ett så rättvist sätt som möjligt. Skalorna har justerats utifrån hur svårt det är att få högsta betyg i utbildningslandet i relation till det svenska systemet.

Vad innebär det här för mig?

Om du har sökt till högskolan tidigare och då fått ett meritvärde, kommer du att märka att meritvärdet har ändrats nu.

Det här gäller för alla, även för sökande som har äldre betyg.

Går det att överklaga?

Det går inte att överklaga UHR:s beslut om den nya omräkningen. Det är bara beslut som rör behörighet till högskolestudier som går att överklaga.

Så räknar vi om betygen

Du som har utländska gymnasiebetyg ska konkurrera i samma urvalsgrupp som sökande med svenska gymnasiebetyg. Därför måste de utländska gymnasiebetygen räknas om till samma betygsskala som de svenska gymnasiebetygen, nämligen 10–20. Betygsskalor och betygssystem skiljer sig mellan olika länder och utbildningssystem. Det kan ibland vara stora skillnader mellan hur olika länders betygsfördelning och den svenska betygsfördelningen ser ut. För att personer med utländska och svenska betyg ska ha likvärdiga möjligheter att konkurrera behöver vi jämföra betygsfördelningen.

Det spelar ingen roll vilken gymnasieskola du har gått på, det kommer vi inte att ta med i beräkningen eftersom vi vill behandla alla som läst enligt samma utbildningssystem lika.

Betygen räknas på olika sätt, antingen med omräkningstabell eller med hjälp av en formel.

Omräkningstabeller

Tabellerna är baserade på:

• Officiell statistik från myndigheterna i de olika länderna eller

• Statistik från personer med utländsk utbildning som har ansökt till högskolan i Sverige

Statistiken jämförs med statistik från svenska elever eller sökande med betyg från GY11. Vi skapar omräkningstabellerna genom något som kallas fraktilekvivalering. Metoden innebär att man utgår ifrån det utländska betygssystemets fördelning och delar in den svenska betygsfördelningen så att andelarna blir lika stora. Genom denna finfördelning kan man se hur de utländska betygsvärdena fördelar sig jämfört med svenska betygsvärden och därmed kunna ge dessa ett motsvarande preliminärt jämförelsetal.

Omräkningsformel – när det inte finns statistik

När det inte finns underlag för en jämförelse används en formel som räknar om det utländska meritvärdet till ett preliminärt jämförelsetal i skala 10–20.

Vissa betygssystem kan inte få 20,00 när betyget räknas om

I en del utländska betygssystem har en stor andel av eleverna det högsta betyget. I vissa betygssystem har över 10% maxbetyget. Men bara 0,3% av de som söker till högskolan med svensk gymnasieexamen har maxbetyget 20,00.

Det innebär att betyg från vissa system inte kan få maxbetyget 20,00 när de räknas om till svenska förhållanden, eftersom det skulle bli orättvist för sökande med svenska gymnasiebetyg. Men inget betygssystem får ett högsta preliminärt jämförelsetal på lägre än 19,00, även om UHR:s jämförelse visat ett lägre värde. Personer med högsta betyg från ett betygssystem där en stor andel har maxbetyg kan därmed fortfarande få den maximala meritpoängskompensationen 2,5.

Betygssystem som fått förändrade omräkningstabeller

Algeriet

Bangladesh, skala 33-100, 330-100

Danmark

Finland

Frankrike

Kamerun, brittiskt utbildningssystem

Kanada, förutom gymnasieutbildning från Quebec

Kina

Kuba

Lettland

Libanon

Luxemburg

Marocko

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Ryska federationen

Schweiz

Syrien

Tunisien

Betygssystem som fått nya omräkningstabeller

Azerbajdzjan

Bulgarien

Estland

Grekland

Irak

Iran

Italien

Litauen

Nigeria

Pakistan

Spanien

Storbritannien

Tyskland

USA

Uzbekistan

Du kan se de förändrade/nya omvandlingstabellerna genom att gå till Så här räknas betygen om och klicka på Omräkningstabeller för vissa länder.

Läs mer i UHRFS 2020:3.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021