Förändrade omräkningstabeller för flera länder

UHR har justerat skalorna för vissa utländska betyg. De nya skalorna börjar användas vid antagning till utbildningar på grundnivå som startar efter 31 maj 2021.

Varför justerar vi skalorna?

Alla som har en avslutad gymnasieutbildning, utländsk eller svensk, konkurrerar i samma urvalsgrupper vid antagning till högskoleutbildning. Det här gör att vi måste anpassa olika betygsskalor från utländska betyg till den svenska betygsskalan.

Ändringen av de utländska skalorna görs alltså för att de ska kunna jämföras med den svenska på ett så rättvist sätt som möjligt. Skalorna har justerats utifrån hur svårt det är att få högsta betyg i utbildningslandet i relation till det svenska systemet.

Betygssystem som fått förändrade omräkningstabeller

Algeriet

Bangladesh, skala 33-100, 330-100

Danmark

Finland

Frankrike

Kamerun, brittiskt utbildningssystem

Kanada, förutom gymnasieutbildning från Quebec

Kina

Kuba

Lettland

Libanon

Luxemburg

Marocko

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Ryska federationen

Schweiz

Syrien

Tunisien

Betygssystem som fått nya omräkningstabeller

Azerbajdzjan

Bulgarien

Estland

Grekland

Irak

Iran

Italien

Litauen

Nigeria

Pakistan

Spanien

Storbritannien

Tyskland

USA

Uzbekistan

 

Läs mer och se omräkningstabellerna i UHRFS 2020:3.

Senast uppdaterad: 17 september 2020