Meriter och dokument

Här hittar du alla de vanligaste frågorna som sökande ställer till oss om betyg, dokument och andra meriter. Om svaret inte finns här, testa att gå tillbaka till startsidan för vanliga frågor och gör en sökning. 

Vanliga frågor och svar.

Alla frågor i kategorin

Ladda inte upp några papper i förväg. Många betyg överförs automatiskt när du har gjort en anmälan. Ett par dagar efter att du anmält dig syns dina betyg på Antagning.se. Ser du då att du behöver ladda upp något betyg, gör det så fort som möjligt. Läs mer under Ladda upp rätt papper.

Om du inte är behörig, det vill säga om du inte uppfyller förkunskapskraven genom dina betyg, men tycker att du ändå har de förkunskaper som krävs för utbildningen, kan du ansöka om prövning av reell kompetens eller att undantag görs. Det innebär att universitetet eller högskolan som ger utbildningen bedömer om dina förkunskaper räcker ändå, utan de rätta betygen.

Det kan till exempel handla om erfarenhet från arbete eller utlandsvistelser.

Bedömningen gör det universitet eller den högskola som ger utbildningen.

Gör så här:

Anmäl dig till de utbildningar du är intresserad av.

Fyll i och skriv ut blanketten ”Ansökan om prövning av reell kompetens/att undantag görs”. Ansök om prövning av reell kompetens

Ladda upp blanketten på Mina sidor tillsammans med betyg, intyg och annat som har betydelse för bedömningen. Om du inte har möjlighet att ladda upp kan du i stället skicka allt via post till:

PostNord Strålfors AB

Att: Antagningsservice
R 312

190 81 Rosersberg

Blanketten och övriga handlingar ska ha kommit in till Antagningsservice senast sista anmälningsdag. Datumen hittar du på Antagning.se. Om du laddar upp eller skickar in ansökan efter sista anmälningsdag ska du kontakta universitetet eller högskolan för att få veta vad som gäller då.

Vissa universitet och högskolor kräver att du också skickar alla papper direkt till dem. För att se vad som gäller för dina utbildningar, gå in på universitetets eller högskolans webbplats.

Om du redan har fått reell kompetens eller undantag ska du ladda upp beslutet på Mina sidor eller skicka det till Antagningsservice. Om beslutet gäller en annan utbildning än den du har anmält dig till nu, måste du ladda upp eller skicka in en ny ansökan om prövning av reell kompetens eller att undantag görs. Då ska du också ladda upp eller skicka in alla betyg och intyg igen.

Vi hämtar bara uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng när du gör en anmälan till en utbildning här på Antagning.se. Har du inte gjort någon anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter. Efter att du gjort din anmälan kan det ta några dagar innan meriterna syns.

Klicka på Viktiga datum för att se när du kan anmäla dig

Gå in på anslutna skolor.

Du måste ladda upp ditt gymnasiebetyg på Mina sidor för att vi ska kunna räkna ut ett meritvärde till dig. Om du har ett meritvärde kan du delta i en urvalsgrupp för gymnasiebetyg. Då kan du på bästa sätt konkurrera om en plats på utbildningen.

Om du inte laddar upp ditt gymnasiebetyg minskar dina chanser att få en plats på utbildningen. Det beror på att du då i stället deltar i urvalsgruppen ”Övriga sökande” (ÖS). I den urvalsgruppen kan du bara få en plats om det finns lediga platser kvar på utbildningen när alla andra som sökt i urvalsgrupperna för betyg har fått en plats.

Dina chanser att få en plats är mycket mindre i urvalsgruppen ”Övriga sökande” (ÖS) än vad den är i urvalsgrupperna för gymnasiebetyg.

Det är enklast att ladda upp dina papper direkt på Mina sidor. Allt du laddar upp ska vara original. Om du inte har möjlighet att ladda upp dina papper kan du i stället skicka dem via post till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Alla betyg, intyg och andra papper som du skickar till oss med posten måste vara vidimerade kopior. Det innebär att du tar en kopia av betyget eller intyget och sedan ber någon intyga att kopian är riktig genom att skriva namn, namnteckning och telefonnummer på kopian

Vi hämtar alla högskolemeriter automatiskt från Ladok (universitetens och högskolornas system för studiedokumentation).

Tycker du att högskolemeriterna som visas på fliken ”Meriter” är felaktiga ska du kontakta universitetet eller högskolan.

Obs: Du måste göra en anmälan för att dina meriter ska uppdateras

Det här räknas med:

 • en eller flera anställningar som omfattar minst 50 % från och med det år du fyllt 16
 • arbete under gymnasietiden: 15 juni–15 augusti, eller annan tid om du har intyg från rektor om studieuppehåll
 • totalförsvarstjänstgöring (värnplikt)
 • vård av barn (skicka in personbevis på dig och barnet) - vård av anhörig
 • arbetsmarknadsåtgärder
 • eget företag

Hur ska arbetsintyget se ut?

Det ska innehålla:

 • datum för när arbetet började och slutade
 • ditt namn och personnummer
 • arbetsgivarens underskrift

Hur gör jag om jag har jobbat deltid?

Om du har jobbat deltid ska omfattningen visas i arbetsintyget på ett av följande sätt:

 • %
 • antal timmar
 • antal dagar

Nej. Om du söker en utbildning så görs bedömningen av ditt utländska gymnasiebetyg i antagningsprocessen, du behöver inte vänta på UHR:s förhandsbedömning.

Det är enklast att ladda upp betyg, intyg och annat direkt på Mina sidor. Om du inte har möjlighet att ladda upp kan du i stället skicka dem till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Logga in på Mina sidor för att ladda upp dina betyg.

Om du inte har möjlighet att ladda upp dina papper kan du i stället skicka dem till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Vi vill ha dina handlingar senast sista kompletteringsdag för att vi ska hinna lägga in uppgifterna.

Se Viktiga datum.

Om ditt komvux var med i betygsdatabasen när du gick ut komvux ska du inte ladda upp ditt betyg. Det förs över till oss automatiskt.

Betyg som du fått i enstaka kurser från komvux våren 2012 eller senare förs automatiskt över om din skola är ansluten.

Här kan du se om din skola är med i betygsdatabasen och när den gick med:

Anslutna skolor.

Om din skola inte var med när du gick ut komvux måste du genast ladda upp ditt betyg på Mina sidor. Betyget ska ha kommit in till oss senast sista kompletteringsdag. Datumet hittar du på Antagning.se, Viktiga datum.

Nej, att du är behörig till en eller flera utbildningar betyder att du har de förkunskaper som krävs till utbildningen. Bara den som är behörig kan delta i urvalet då platserna fördelas. När antagningsbeskedet har publicerats på Mina sidor och det är dags att gå in och svara, skickar vi ett mejl till den adress du skrivit in i Min profil.

Se Viktiga datum.

Vi hämtar alla högskolemeriter automatiskt från Ladok (universitetens och högskolornas system för studiedokumentation).

Tycker du att högskolemeriterna som visas på fliken ”Meriter” är felaktiga ska du kontakta universitetet eller högskolan.

Obs: Du måste göra en anmälan för att dina meriter ska uppdateras

Vi måste behandla basårsmeriterna manuellt, det vill säga att en handläggare måste titta på studieintyget för basårsmeriterna. Därför måste du ladda upp intyget så snart som möjligt.

Det måste komma in till oss senast sista kompletteringsdag. Datum hittar du på Antagning.se, Viktiga datum.

Kan du inte ladda upp ska du skicka intyget till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Ladda bara upp intyg om arbetslivserfarenhet om det krävs för just den utbildning du söker eller om du får räkna med det i ditt meritvärde.

För att veta vad som gäller för den utbildning du söker, klicka på "Läs om utbildningen och förkunskapskrav" under själva utbildningen i Utbildningar och läs kursbeskrivningen.

För vår- och höstterminerna finns alltid ett datum då betyg och andra handlingar ska ha kommit in till oss. Gå till Viktiga datum och läs vad som gäller den här terminen. Kommer ditt betyg in efter sista kompletteringsdag, måste du göra en återanmälan.

Vi har inte möjlighet att visa alla typer av meriter på Mina sidor. Vi kan till exempel inte visa utländska akademiska betyg, sjuksköterskelegitimation eller arbetslivserfarenhet som inte krävs för behörighet eller påverkar meritvärdet.

Du måste ha en aktuell anmälan för att kunna ladda upp dokument.

Gör så här:

 • Anmäl dig
 • Vänta några dagar och gå in på Mina meriter och se vad som har hämtats
 • Ladda upp de dokument som saknas

Det är viktigt att du bara laddar upp de dokument som behövs.

Vi registrerar ingenting förrän du har fått ditt antagningsbesked med svarskrav. Om du stryks för att du är obehörig måste du kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. Läs mer på sidan Anmäl dig igen.

Nej, det som visas på Mina sidor ska du inte ladda upp eller skicka in igen. Det ligger kvar.

Att högskoleprovsresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen.

Alla dokument som laddas upp bifogas automatiskt till din anmälan. När du väl har laddat upp ett dokument kan du inte ta bort det. Samma sak gäller för dig som skickar in kopior per post. Dokument kan alltså inte tas bort när de väl har lagts till. Om ett dokument inte är komplett, eller om det laddades upp felaktigt, kommer det inte att påverka din anmälan negativt.

Ja, får du bra resultat på den del som väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på utbildningen. ​​​​​Tänk på att det är provet med bäst totalpoäng som används.

Om det är före sista kompletteringsdag finns fortfarande tid att ladda upp betyg. Gör det så fort du kan.

Om sista kompletteringsdag har passerat kan du fortfarande skicka in dina betyg men du kommer att behöva göra en återanmälan. Läs mer på följande länk:

Anmäl dig igen

Har du inte möjlighet att ladda upp ska du skicka till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Kolla Viktiga datum för att veta när sista kompletteringsdag är.

Om ditt examensbevis innehåller felaktigheter ska du själv ta kontakt med den gymnasieskola/komvux som utfärdat betyget. De får utfärda ett nytt, korrigerat examensbevis. En kopia av det nya examensbeviset och en kopia av rektors beslut om rättelse ska skickas till:

Universitets- och högskolerådet
Att: Betygsdatabasen
Box 450 93
104 30 Stockholm

Nej. Det du har laddat upp eller skickat in tidigare finns kvar.

I antagningen till höstterminen 2020 viktas högskoleprovsresultatet till ett antal utbildningar vid vissa högskolor och universitet. På Studera.nu finns mer information om vilka utbildningar som använder viktning.

Det är provet med högst totalpoäng som används. Har du flera prov med samma totalpoäng? Då används det prov som efter viktningen ger bäst resultat i förhållande till den utbildningen du ska söka. Läs mer om viktning av högskoleprovsresultat på Studera.nu.

Ja. Du kan ladda upp fast du inte är bekräftad användare.

Nej. Ladda inte upp någonting nu. Vi tar emot stora mängder dokument och det kan dröja innan vi hunnit gå igenom alla handlingar. Håll koll genom att gå in på Mina sidor.

Vi registrerar bara arbetslivserfarenhet om det krävs för att du ska bli behörig till en utbildning, eller om urvalet görs utifrån arbetslivserfarenhet. För de flesta utbildningar har arbetslivserfarenhet ingen betydelse och då registreras den inte. I kursbeskrivningen kan du se om du ska ladda upp eller skicka in arbetsintyg

De dokument du redan har ska laddas upp eller skickas in så snart som möjligt. Om du studerar nu kan du komplettera med de betygen senast sista kompletteringsdag, se Viktiga datum.

Du anmäler dig som vanligt här på Antagning.se.

Arbetslivserfarenheten kan inte alltid ses på fliken ”Meriter”. Vi går igenom alla intyg och gör bedömning av hur den ska räknas med.

Alla som har en avslutad gymnasieutbildning, utländsk eller svensk, konkurrerar i samma urvalsgrupper vid antagning till högskoleutbildning. Det här gör att vi måste anpassa olika betygsskalor från utländska betyg till den svenska betygsskalan.

Ändringen av de utländska skalorna som beslutades den 31 maj 2018, och som gäller för utbildningar som börjar efter den 31 maj 2019, görs alltså för att de ska kunna jämföras med den svenska på ett så rättvist sätt som möjligt. Skalorna har justerats utifrån hur svårt det är att få högsta betyg i utbildningslandet i relation till det svenska systemet.

Det finns ingen sista kompletteringsdag för sommarkurser. När du har gjort din webbanmälan ska du ladda upp eller skicka in de eventuella betyg och intyg som krävs på en gång. Läs mer under Ladda upp rätt papper

Eftersom vårens högskoleprovsresultat inte är tillgängligt förrän i slutet av april, hinner vi inte få med de uppgifterna inför antagningen till sommarkurserna.

Däremot kommer vårens högskoleprovresultat att föras över inför antagningen till höstterminen.

Mejlet om att kolla dina uppgifter är inget antagningsbesked. Att du fått mejlet betyder att vi gått igenom din anmälan och vill att du ska kontrollera att uppgifterna du ser på Mina sidor stämmer. Antagningsbeskedet kommer senare. Se Viktiga datum.

Du ska styrka dina egna uppgifter om verksamhet genom intyg från t.ex. kommunal myndighet, företagarförening eller revisor (eller två personer som känner till din verksamhet och dina arbetsförhållanden), eventuellt kompletterat med utdrag ur länsstyrelsens handelsregister.

Resultatet från höstens högskoleprov räknas med till vårterminen.

Regeringen har beslutat att områdesbehörigheterna ska avskaffas, och därmed även områdeskurserna. När beslutet kom om att områdesbehörigheterna ska tas bort, undersökte vi hur de som har slutbetyg skulle kunna kompenseras med ett schabloniserat tillägg. Vi kom då fram till att en kompensation inte var möjlig då det inte skulle bli likvärdigt och rättvist för alla sökande. En meritpoängskompensation skulle behöva ges till alla med slutbetyg, även de som tidigare inte fått meritpoäng för områdeskurser. Samtidigt kanske andra får en för låg kompensation som inte motsvarar meritpoängen för deras områdeskurser.

Om du vill höja ditt meritvärde, och har slutbetyg, kan du komplettera med meritkurser i engelska, matematik och moderna språk. Då kommer meritpoängen att räknas med utan att själva betyget spelar någon roll (så länge du har godkänt), för betyget kommer inte att räknas med i ditt jämförelsetal.

Om du vill höja ditt meritvärde, och har slutbetyg, kan du komplettera med meritkurser i engelska, matematik och moderna språk. Då kommer meritpoängen att räknas med utan att själva betyget spelar någon roll (så länge du har godkänt), för betyget kommer inte att räknas med i ditt jämförelsetal.

Gå till sidan Mina betyg, klicka på den betygstyp du har och gå sedan till avdelningen Meritpoäng för att läsa om vilka kurser som ger meritpoäng.

Hittar du inte vad du söker?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta Antagningsservice. Öppettiderna är måndag till fredag 9-16.

Ring Antagningsservice

Du kan ringa Antagningservice måndag till fredag mellan 9-16. 

0771-550 720 

Chatta

Vi kan inte svara på frågor om din behörighet via chatten. För de frågorna ska du i stället ringa eller mejla oss. Till chatten!

Mejla din fråga

Du kan också mejla till oss så svarar vi så fort vi kan. Till mejlformuläret.