Visar 1 resultat under Våren 2023

Filtrera

Välj mellan kurser och program
Plats och ämne
Universitet/Högskola
Ämnen
Välj utbildningsnivå
Visa bara utbildningar som är

Logga in för att visa kurser som ingår i ditt program

Startperiod
Undervisningstid
Studietakt
Språk och examen
Visar 1 resultat under Våren 2023

Sökträffar

Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp

75 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm

Inte öppen för anmälan

Startperiod: Våren 2023 Period 1

Nivå: Grundnivå

Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: SU-17586

Undervisningsform: Program, Normal

Studietakt: Helfart

Undervisningstid: Dagtid

Studieort: Stockholm

Examen: Lärarexamen

Ämnesord: Matematik, Naturvetenskap, Pedagogik, Teknik och teknisk industri, Utbildningsvetenskap

En generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligtbilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogiskutbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336), elleren yrkesexamen enligt bilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet medkompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen ellerämneslärarexamen (2021:1336).Endast examina enligt bilaga 2 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterandepedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen(2021:1336) som leder till undervisningsbehörighet i grundskolans årskurs 4-6 iämnena Matematik, NO, Teknik är aktuella som särskild behörighet till denna utbildning.Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseendehögre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund för särskildbehörighet enligt SFS 2021:1336.

Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.

1 av 1 träffar
Tillbaka Till toppen