Vanliga frågor om din anmälan

Om datum, prioritering, sen anmälan och hur många poäng jag kan anmäla mig till.

Viktiga datum

Gå in på Viktiga datum för att se när du kan anmäla dig.

Om det är före sista kompletteringsdag finns fortfarande tid att ladda upp betyg. Gör det så fort du kan.

På sidan Viktiga datum kan du se sista kompletteringsdag 

Om sista kompletteringsdag har passerat kan du fortfarande skicka in dina betyg men du kommer att behöva göra en återanmälan. Läs mer på följande länk:

Anmäl dig igen

Har du inte möjlighet att ladda upp ska du skicka till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

"Handläggning pågår” betyder att vi börjat gå igenom din anmälan, men inte är klara än. När vi är klara med alla utbildningar får du ett mejl där vi ber dig kolla att uppgifterna stämmer.

Du kan se tidsplanen på sidan Viktiga datum

Mejlet om att kolla dina uppgifter är inget antagningsbesked. Att du fått mejlet betyder att vi gått igenom din anmälan och vill att du ska kontrollera att uppgifterna du ser på Mina sidor stämmer. Antagningsbeskedet kommer senare.

Se Viktiga datum

Vi registrerar ingenting förrän du har fått ditt antagningsbesked med svarskrav. Om du stryks för att du är obehörig måste du kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig.

Mer på sidan Anmäl dig igen

Gå in på Viktiga datum för att se när kontrollbeskeden kommer.

Det finns ingen sista kompletteringsdag för sommarkurser. När du har gjort din webbanmälan ska du ladda upp eller skicka in de eventuella betyg och intyg som krävs på en gång.

Läs mer under Ladda upp rätt papper 

Du hittar alla datum på sidan Viktiga datum

Det går att göra sen anmälan till många utbildningar, men inte till alla.

De kurser och program som är öppna för sen anmälan har en Lägg till-knapp. Finns ingen Lägg till-knapp vid utbildningen i Utbildningar, går det inte att söka den.

Det är inte säkert att det finns lediga platser för att det går att anmäla sig.

Läs mer om Sen anmälan

Prioritera och skicka in anmälan

Om det går långsamt kan det bero på att många är inne samtidigt och gör sin anmälan. Det är viktigt att tänka på att det inte hjälper att klicka eller uppdatera flera gånger. Vänta i stället lite och låt systemet arbeta. Vi har sett att det kan ta upp emot två minuter för anmälan att skickas iväg.

Nej, men när du har skickat in din anmälan kan du:

  • ändra prioriteringsordning
  • stryka alternativ
  • lägga till alternativ

Du kan ändra hur många gånger du vill fram till sista anmälningsdag.

Ja. Det spelar ingen roll att den ligger kvar där. När du söker nu är det en helt ny antagningsomgång.

Ja, det spelar stor roll.

Det du helst vill gå ska du sätta överst i din anmälan och det du kan tänka dig i andra hand sätter du som nummer två och så vidare. Om du blir antagen till en utbildning så stryks du från de du har placerat lägre.

Du kan bli antagen till max 45 högskolepoäng per termin (23 högskolepoäng till sommarterminen). En heltidsutbildning räknas som 30 högskolepoäng och en halvfartsutbildning som 15 högskolepoäng.

Läs mer om prioritering

Eftersom utbildningarna tillhör olika antagningsomgångar påverkar de inte varandra. Du kan alltså bli antagen till båda utbildningarna.

Du kan söka max 12 utbildningar till höst-och vårterminer. Till sommarkurser kan du söka 6 utbildningar.

Du kan läsa max 23 högskolepoäng under en sommar.

Du kan bli antagen till maximalt 45 poäng under en vår- eller hösttermin och maximalt 22,5 poäng under sommarterminen.

Ändra i anmälan

Medan urvalet pågår kan du inte ta bort någon av dina sökta utbildningar eller ändra ordningen på dem.

Om du vill söka en ny utbildning så kan du göra en sen anmälan när antagningsbeskedet har publicerats och urvalet är klart.

Du kan inte ta bort utbildningar, men du kan söka fler utbildningar. Du får ha max 20 alternativ i din anmälan efter andra urvalet.

Nej, du kan inte ta bort kurser, men du kan söka fler. Du får ha max 10 alternativ i din anmälan efter urvalet.

Du kan stryka utbildningar ända fram tills det är dags för det första urvalet, som sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer. De utbildningar du har satt under den du stryker flyttas då upp i anmälan. Anmälan räknas fortfarande som att du har gjort den i tid.

Se när antagningsbesked kommer på sidan Viktiga datum

Lägger du till en utbildning efter sista anmälningsdag blir det en sen anmälan.

Om Sen anmälan

Du kan ändra ordningen i din anmälan ända fram till sista anmälningsdag.

Efter sista anmälningsdag kan du bara stryka utbildningar. Du kan stryka utbildningar ända fram tills det är dags för det första urvalet, som sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer. De utbildningar du har satt under den du stryker flyttas då upp i anmälan. Anmälan räknas fortfarande som att du har gjort den i tid.

Se när antagningsbeskedet kommer på sidan Viktiga datum

Lägger du till en utbildning efter sista anmälningsdag blir det en sen anmälan

Om Sen anmälan

Kontakta den högskola det gäller för att höra hur du ska göra. Du kan också göra en sen anmälan till de utbildningar som har en Lägg till-knapp.

Om sen anmälan

Ja, du kan både stryka och lägga till utbildningar, men de utbildningar som du lägger till behandlas då som sena alternativ. De utbildningar du har anmält dig till i tid påverkas inte.

Läs mer under Sen anmälan 

Sen anmälan och återanmälan

I vissa fall kan du göra det.

Läs mer under Anmäl dig igen

Du kan inte återanmäla dig förrän du fått ditt antagningsbesked med svarskrav.

Se när antagningsbeskedet kommer under Viktiga datum

Om du stryks för att du är obehörig måste du kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. Det ska du göra så fort du ser att den nya meriten finns registrerad på Mina sidor.

Läs mer på sidan Anmäl dig igen

När urvalet pågår kan du inte göra en sen anmälan. När antagningsbeskedet publiceras kommer du att kunna göra en sen anmälan till de utbildningar som fortfarande har en välj-knapp.

Har du gjort en sen anmälan efter urval 2 behandlas den i en särskild urvalsgrupp, SA (sen anmälan). Ditt resultat från urval 1 och 2 påverkas inte.

Du som har gjort en sen anmälan kan bli antagen om det blir en ledig plats på den utbildning du har sökt. Om du blir antagen får du ett antagningsbesked på Mina sidor. Du kommer också bli kontaktad av universitetet eller högskolan. 

Ja, det kan påverka den anmälan du gjorde i tid. Allting beror på när din sena anmälan behandlas.

  • Om du gör en sen anmälan och den blir behandlad innan ditt antagningsbesked publiceras, så kommer den att ingå i de max 45 hp som du kan bli antagen till. Den kan alltså göra så att lägre prioriterade utbildningar som du anmälde dig till i tid blir strukna, om du har prioriterat dem lägre än den sena utbildningen.
  • Om din sena anmälan inte behandlas innan ditt antagningsbesked publiceras, påverkas inte de andra utbildningarna på något sätt.
  • Om din sena anmälan blir behandlad efter att ditt andra antagningsbeskedet publiceras påverkar det inte andra utbildningar i din anmälan.

Sena anmälningar behandlas av universiteten/högskolorna i mån av tid och tillgängliga platser.

Hittar du inte vad du letar efter?

Kontakta oss gärna via chatt, telefon eller mejl. För frågor som inte är akuta rekommenderar vi att du mejlar. 

Chatta

Vi kan inte svara på frågor om din behörighet via chatten. För de frågorna ska du i stället ringa eller mejla oss.

Chatten är öppen måndag till fredag kl. 9–16.

Till chatten

Ring Antagningsservice

Du kan ringa Antagningsservice måndag till fredag kl. 9–16.

0771-550 720 

Kortast kö brukar vi ha mellan klockan 10 och 11 samt efter klockan 14.

Mejla din fråga

Du kan också mejla till oss så svarar vi så fort vi kan.

Vi ber dig att ha tålamod och inte skicka samma fråga flera gånger.

Till mejlformuläret