Vanliga frågor om din anmälan

Här hittar du alla de vanligaste frågorna som sökande ställer till oss om sin anmälan.

Många av frågorna kring anmälan gäller olika datum, hur det fungerar med en sen anmälan och kompletteringar av meriter. Du kan hoppa direkt till den informationen med dessa länkar. 

Viktiga datum

Sen anmälan

Anmäl dig igen

Om svaret inte finns här, testa att gå tillbaka till startsidan för vanliga frågor och gör en sökning. 

Vanliga frågor och svar.

Alla frågor i kategorin

Du måste kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. Det ska du göra så fort du ser att den nya meriten finns registrerad på Mina sidor. Du kan bara återanmäla dig om utbildningen är öppen för sen anmälan. 

Läs mer på sidan Anmäl dig igen

Nej, du kan inte ta bort kurser, men du kan söka fler. Du får ha max 10 alternativ i din anmälan efter urvalet.

 

Du som har gjort en sen anmälan kan bli antagen om det blir en ledig plats på den utbildning du har sökt. Om du blir antagen får du ett antagningsbesked. Du kommer också bli kontaktad av universitetet/högskolan. Du kan även logga in på Mina sidor och där se om du är antagen till utbildningen. 

Ja, om utbildningen du ströks från fortfarande är öppen för anmälan kan du återanmäla dig.

Om du laddar upp eller postar en komplettering, ska du samtidigt kontakta oss via mejl eller brev där du skriver att du vill bli återanmäld och till vilket/vilka av dina alternativ.

Läs mer på sidan Anmäl dig igen

Ja, det kan påverka den anmälan du gjorde i tid. Allting beror på när din sena anmälan behandlas.

  • Om du gör en sen anmälan och den blir behandlad innan ditt antagningsbesked publiceras, kommer den att ingå i de max 45 hp som du kan bli antagen till. Den kan alltså göra så att lägre prioriterade utbildningar som du anmälde dig till i tid blir strukna, om du har prioriterat dem lägre än den sena utbildningen.
  • Om din sena anmälan inte behandlas innan ditt antagningsbesked publiceras, påverkas inte de andra utbildningarna på något sätt.
  • Om din sena anmälan blir behandlad efter att ditt andra antagningsbeskedet publiceras påverkar det inte andra utbildningar i din anmälan.

Sena anmälningar behandlas av universiteten/högskolorna i mån av tid och tillgängliga platser.

Du kan bli antagen till maximalt 45 poäng.

Om du är behörig till de utbildningar du hellre vill gå och de fortfarande har en välj-knapp kan du göra en sen anmälan till de utbildningarna.

Du kan söka max 12 utbildningar till höst-och vårterminer. Till sommarkurser kan du söka 6 utbildningar.

Du kan ändra ordningen i din anmälan ända fram till sista anmälningsdag.

Efter sista anmälningsdag kan du bara stryka utbildningar. Du kan stryka utbildningar ända fram tills det är dags för det första urvalet, som sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer, se Viktiga datum. De utbildningar du har satt under den du stryker flyttas då upp i anmälan. Utbildningarna är fortfarande i tid.

Lägger du till en utbildning efter sista anmälningsdag blir det en Sen anmälan.

I vissa fall kan du göra det. Läs mer under Anmäl dig igen.

Har du gjort en sen anmälan efter urval 2 behandlas den i en särskild urvalsgrupp, SA (sen anmälan). Ditt resultat från urval 1 och 2 påverkas inte.

Det går att göra sen anmälan till många utbildningar, men inte till alla. De kurser och program som är öppna för sen anmälan har en välj-knapp. Finns ingen välj-knapp vid utbildningen i Utbildningar, går det inte att söka den. Att du kan anmäla dig innebär inte att det finns lediga platser. Läs mer om Sen anmälan.

Du måste prioritera utbildningarna, det vill säga att du sätter den utbildning du helst vill gå först, näst helst som 2 och så vidare.

Du kan söka max 12 utbildningar till höst-och vårterminer. Till sommarkurser kan du söka 6 utbildningar.

Du kan bara bli antagen till 45 poäng till en höst eller vårtermin. Till sommarterminen kan du bli antagen till 23 poäng.

Du kan inte återanmäla dig förrän du fått ditt antagningsbesked med svarskrav, se Viktiga datum.

Om du stryks för att du är obehörig måste du kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. Det ska du göra så fort du ser att den nya meriten finns registrerad på Mina sidor. Läs mer på sidan Anmäl dig igen.

Medan urvalet pågår kan du inte ta bort någon av dina sökta utbildningar eller ändra ordningen på dem.

Om du vill söka en ny utbildning så kan du göra en sen anmälan när antagningsbeskedet har publicerats och urvalet är klart.

Du kan inte ta bort utbildningar, men du kan söka fler utbildningar. Du får ha max 20 alternativ i din anmälan efter andra urvalet.

Om du är struken på grund av obehörighet och skickar in en sen komplettering så måste du kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. 

Du kan stryka utbildningar ända fram tills det är dags för det första urvalet, som sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer, se Viktiga datum . De utbildningar du har satt under den du stryker flyttas då upp i anmälan. Utbildningarna är fortfarande i tid.

Lägger du till en utbildning efter sista anmälningsdag blir det en Sen anmälan.

Eftersom utbildningarna tillhör olika antagningsomgångar påverkar de inte varandra. Du kan alltså bli antagen till båda utbildningarna.

Ja. Det spelar ingen roll att den ligger kvar där. När du söker nu är det en helt ny antagningsomgång.

När urvalet pågår kan du inte göra en sen anmälan. När antagningsbeskedet publiceras kommer du att kunna göra en sen anmälan till de utbildningar som fortfarande har en välj-knapp.

Vi registrerar ingenting förrän du har fått ditt antagningsbesked med svarskrav. Om du stryks för att du är obehörig måste du kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. Läs mer på sidan Anmäl dig igen.

Ja, det spelar roll. Det du helst vill gå ska du sätta överst i din anmälan och det du kan tänka dig i andra hand sätter du som nummer två och så vidare. Du kan bli antagen till max 45 högskolepoäng per termin. En heltidsutbildning räknas som 30 högskolepoäng och en halvfartsutbildning som 15 högskolepoäng.

Ja, du kan både stryka och lägga till utbildningar, men de utbildningar som du lägger till behandlas då som sena alternativ. Läs mer under Sent ute? De utbildningar du har anmält dig till i tid påverkas inte

Om det går långsamt kan det bero på att många är inne samtidigt och gör sin anmälan. Det är viktigt att tänka på att det inte hjälper att klicka eller uppdatera flera gånger. Vänta i stället lite och låt systemet arbeta. Vi har sett att det kan ta upp emot två minuter för anmälan att skickas iväg.

För att kunna söka kurser inom program måste du vara inloggad. Om du fortfarande inte hittar, kursen kontakta ditt universitet/högskola så hjälper de dig.

Du ska tänka på att bara söka alternativ du är behörig till. Det är också viktigt att söka alternativ där du har en chans att komma in. För att bedöma dina chanser, gå in på sidan Antagningsstatistik.

Du som är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver varken betala någon avgift eller skicka in några papper som visar att du är svensk medborgare.

Om du är svensk medborgare men bor utomlands så måste du styrka ditt medborgarskap genom att skicka in en kopia av ditt pass.

Du kan läsa mer på sidan Svensk medborgare.

Nej. Om du laddar upp din komplettering senast sista kompletteringsdag ska du inte återanmäla dig. Alla kompletteringar som kommer in i tid behandlas.

Ja, om du är inloggad kan du spara dina sökträffar som favoriter i Utbildningar. Då ligger utbildningarna kvar nästa gång du loggar in

Du kan läsa max 23 högskolepoäng under en sommar.

Nej, men när du har skickat in din anmälan kan du:

  • ändra prioriteringsordning
  • stryka alternativ
  • lägga till alternativ

Du kan ändra hur många gånger du vill fram till sista anmälningsdag.

Kontakta den högskola det gäller för att höra hur du ska göra. Du kan också göra en sen anmälan till de utbildningar som har en välj-knapp

Ja, det stämmer. Som medborgare i något av de nordiska länderna och andra EU-länder behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Det du däremot måste göra, är att skicka en vidimerad kopia av ditt pass eller någon annan vidimerad identitetshandling som visar ditt medborgarskap.

Gå till Viktiga datum och läs när vi vill ha ditt underlag. Mer information hittar du som medborgare i ett nordiskt land i avsnittet Anmälnings- och studieavgifter.

Vi kan inte ge något besked i förväg om en person ska betala avgift eller inte. När anmälan kommit in gör vi den bedömningen.

Vi hämtar bara uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng när du gör en anmälan till en utbildning här på Antagning.se. Har du inte gjort någon anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter. Efter att du gjort din anmälan kan det ta några dagar innan meriterna syns.

Klicka på Viktiga datum för att se när du kan anmäla dig.

Nej, du behöver ingen aktiveringskod för att anmäla dig. Däremot måste du ha fyllt i aktiveringskoden för att kunna se dina meriter och svara på antagningsbeskedet. Läs mer om aktiveringskoden.

Hittar du inte vad du söker?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta Antagningsservice. Öppettiderna är måndag till fredag 9-16.

Ring Antagningsservice

Du kan ringa Antagningservice måndag till fredag mellan 9-16. 

0771-550 720 

Chatta

Vi kan inte svara på frågor om din behörighet via chatten. För de frågorna ska du i stället ringa eller mejla oss. Till chatten!

Mejla din fråga

Du kan också mejla till oss så svarar vi så fort vi kan. Till mejlformuläret.