Platsfördelning och urval

Ibland är det fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning. Då fördelas platserna genom urval. Vilken urvalsgrupp just du tillhör beror på din studiebakgrund. Om du har flera olika meriter, till exempel både betyg och högskoleprovet, kan du placeras i flera urvalsgrupper samtidigt.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022