Cookies ger tillgång till många funktioner. Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies på denna webbplats.

Antagningbesked och svar

När det första urvalet är klart får du ett mejl där vi ber dig gå in på Mina sidor och läsa ditt antagningsbesked.

Dina betyg

Hur var det nu med jämförelsetal, snittbetyg och meritvärde? Här kan du läsa mer om hur dina betyg från bland annat gymnasiet, komvux och IB funkar när du ska söka en högskoleutbildning.

Viktiga datum

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer.

Platsfördelning

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar.

Har du utländska betyg?

UHR har justerat skalorna för vissa utländska betyg. De nya skalorna gäller för antagning till utbildningar på grundnivå som startat efter 31 maj 2021.

Nyheter

Här lyfter vi allt som är nytt och aktuellt kring antagning.

De vanligaste frågorna just nu!

Om du fortfarande är intresserad av den utbildningen du har blivit reservplacerad på är det bra att du tackar ja till den. Då kommer du att konkurrera om platser som blir lediga i andra urvalet.

Det kan vara bra att tacka ja till den utbildningen du har blivit antagen till - trots att den inte är lika intressant som dina reservalternativ - ifall du inte får en plats som du står som reserv till. På det sättet behåller du din plats på den utbildningen du har blivit antagen till.

Du kan bara bli antagen till 45 poäng. När du antagits till 45 poäng stryks de utbildningar du satt längre ner. Läs mer på sidan Prioritera - tänk på ordningen.

Om du är struken på grund av obehörighet och skickar in en sen komplettering så måste du kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. 

I vissa fall kan du göra det. Läs mer under Anmäl dig igen.

Ja, det kan påverka den anmälan du gjorde i tid. Allting beror på när din sena anmälan behandlas.

  • Om du gör en sen anmälan och den blir behandlad innan ditt antagningsbesked publiceras, kommer den att ingå i de max 45 hp som du kan bli antagen till. Den kan alltså göra så att lägre prioriterade utbildningar som du anmälde dig till i tid blir strukna, om du har prioriterat dem lägre än den sena utbildningen.
  • Om din sena anmälan inte behandlas innan ditt antagningsbesked publiceras, påverkas inte de andra utbildningarna på något sätt.
  • Om din sena anmälan blir behandlad efter att ditt andra antagningsbeskedet publiceras påverkar det inte andra utbildningar i din anmälan.

Sena anmälningar behandlas av universiteten/högskolorna i mån av tid och tillgängliga platser.

Du måste kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. Det ska du göra så fort du ser att den nya meriten finns registrerad på Mina sidor. Du kan bara återanmäla dig om utbildningen är öppen för sen anmälan. Läs mer på sidan Anmäl dig igen

Om du fortfarande är intresserad av den utbildningen du har blivit reservplacerad på är det bra att du tackar ja till den. Då kommer du att konkurrera om platser som blir lediga i andra urvalet.

Det kan vara bra att tacka ja till den utbildningen du har blivit antagen till - trots att den inte är lika intressant som dina reservalternativ - ifall du inte får en plats som du står som reserv till. På det sättet behåller du din plats på den utbildningen du har blivit antagen till.

Du kan bara bli antagen till 45 poäng. När du antagits till 45 poäng stryks de utbildningar du satt längre ner. Läs mer på sidan Prioritera - tänk på ordningen.

Om du är struken på grund av obehörighet och skickar in en sen komplettering så måste du kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. 

I vissa fall kan du göra det. Läs mer under Anmäl dig igen.

Ja, det kan påverka den anmälan du gjorde i tid. Allting beror på när din sena anmälan behandlas.

  • Om du gör en sen anmälan och den blir behandlad innan ditt antagningsbesked publiceras, kommer den att ingå i de max 45 hp som du kan bli antagen till. Den kan alltså göra så att lägre prioriterade utbildningar som du anmälde dig till i tid blir strukna, om du har prioriterat dem lägre än den sena utbildningen.
  • Om din sena anmälan inte behandlas innan ditt antagningsbesked publiceras, påverkas inte de andra utbildningarna på något sätt.
  • Om din sena anmälan blir behandlad efter att ditt andra antagningsbeskedet publiceras påverkar det inte andra utbildningar i din anmälan.

Sena anmälningar behandlas av universiteten/högskolorna i mån av tid och tillgängliga platser.

Du måste kontakta oss via mejl eller brev för att vi ska återanmäla dig. Det ska du göra så fort du ser att den nya meriten finns registrerad på Mina sidor. Du kan bara återanmäla dig om utbildningen är öppen för sen anmälan. Läs mer på sidan Anmäl dig igen

Ämnesord