Minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk när du kontaktar oss.

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. På Språkrådets webbplats kan du läsa mer om vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

På Antagning.se finns bara information på svenska.

Senast uppdaterad: 16 juni 2020