Offentlighetsprincipen

Om du har gjort en anmälan till högskolan eller universitetet kommer dina betyg och andra meriter antagligen att lämnas ut om någon frågar efter dem.

Offentlighetsprincipen är principen att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Både allmänheten och journalister ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Det här innebär att du har möjlighet att ta del av de flesta handlingar som har kommit in till Universitets- och högskolerådet, men även att andra kan begära att få se den information som du har skickat till oss. För att handlingen inte ska lämnas ut krävs att den inte anses vara allmän, eller att den omfattas av sekretess.

För att en handling ska vara allmän krävs att den ska vara:

  1. en handling
  2. som förvaras
  3. hos en myndighet
  4. och antingen är inkommen dit
  5. eller upprättad där.

Om du någon gång har gjort en anmälan till högskolan eller universitetet, är det alltså troligt att dina betyg och övriga meriter lämnas ut om någon frågar efter dem.

Senast uppdaterad: 10 juni 2020