För dig med sekretessmarkerade personuppgifter

En anmälan till högskolestudier är en allmän handling. Det innebär att alla uppgifter i din anmälan lämnas ut om någon frågar efter dem.

Det här går dock att undvika om du har sekretessmarkering eller beslut om kvarskrivning i folkbokföringen, för då kan även din anmälan sekretessmarkeras.

Senast uppdaterad: 26 april 2021