Fullt skydd

Vill du ha fullt sekretesskydd kan du inte använda Antagning.se alls. I stället ska du fylla i en blankett.

Anmälan

Du anmäler dig på sekretessblanketten som du skickar till Universitets- och högskolerådet (UHR) i Stockholm, så att anmälan kan förvaras på ett säkert sätt. Skicka alltså inget till Antagningsservice. Du hittar blanketten och all information om hur du ska fylla i den på den här sidan:

Blanketten för dig med sekretessmarkerade uppgifter

Dina riktiga person- och kontaktuppgifter används inte i antagningssystemet.

Kontrolluppgifter och antagningsbesked får du i brev via post.

UHR sekretessmarkerar din anmälan i antagningssystemet. Om du blir antagen ska du kontakta högskolan eller universitetet angående sekretesskydd där. 

Så hanterar vi dina uppgifter

UHR och universiteten och högskolorna genomför antagningsprocessen tillsammans i ett gemensamt datasystem. Med ”fullt sekretesskydd” är dina riktiga personuppgifter och de kontaktuppgifter som du lämnar i din anmälan bara tillgängliga för några få handläggare på UHR och högskolorna och universiteten. 

Många gymnasiala och akademiska svenska meriter och även högskoleprovsresultat hämtas till anmälan från olika databaser under antagningsprocessen. Hämtningarna kan blockeras av sekretesspärrar. Om du använder ett personnummer som antagningssystemet inte känner igen fungerar de inte heller. Saknar du något i dina kontrolluppgifter ska du posta vidimerade kopior av dina dokument till UHR.

Det finns en rad praktiska frågor som du behöver diskutera med sekretesshandläggare på högskolan eller universitetet om du antas, till exempel ifall du behöver sekretessmarkering i studiesituationen och i studieadministrativa register.

Högskolorna och universiteten är fristående myndigheter och avgör själva vilka uppgifter de sekretessmarkerar. De gör väldigt sällan någon annan bedömning än UHR, men de har formell rätt att lämna ut de uppgifter UHR har sekretessbelagt i antagningssystemet.

Utan personskydd i folkbokföringen

Om du inte är folkbokförd i Sverige, om ditt skyddsbehov fortfarande är under utredning eller under andra särskilda omständigheter kan du prövas för sekretesskydd i antagningssystemet fast du inte har det i folkbokföringen.

Om du tycker att du lever under ett sådant hot att du inte kan låta dina person- och kontaktuppgifter vara offentliga hos oss, måste du begära sekretessmarkering hos Universitets- och högskolerådet. Du ska skriva varför du vill ha sekretessmarkering. Om du har intyg som backar upp dina argument, ska du skicka med dem.

Ta bort sekretesskydd

Du kan alltid i efterhand välja att minska ditt skydd och byta till bara adresskydd. När du inte längre behöver något skydd alls måste du höra av dig till UHR. Skatteverket kontaktar inte UHR för att berätta att sekretessmarkeringen i folkbokföringen har hävts.

Telefon: 010-470 05 18

Vi tar emot samtal måndag till fredag kl. 10–12. Du får bara ringa till det här numret om du har frågor om sekretess.

E-post: sekretess@uhr.se 

Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter med mejl.

Anmälningshandlingar och brev skickas till:

UHR SGA
Box 4030
171 04 Solna

Senast uppdaterad: 06 februari 2024