Tillgänglighet på Antagning.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Antagning.se. Här beskriver vi hur Antagning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Antagning.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på den här sidan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vi svarar oftast inom fem arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs här är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa länkar är inte tillräckligt beskrivande.

  • Vissa sidor saknar fler än ett sätt att hitta dem.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa länkar är inte tillräckligt beskrivande.

  • Vissa sidor saknar fler än ett sätt att hitta dem.

  • Enstaka innehåll saknar visuell indikation vid tangentbordsnavigation.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Vissa sidor saknar fler än ett sätt att hitta dem.

  • Enstaka innehåll saknar visuell indikation vid tangentbordsnavigation.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Vissa sidor saknar fler än sätt att hitta dem.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi har fortfarande några PDF-dokument kvar som inte är tillgänglighetsanpassade. De är skapade innan 2012 och successivt fortsätter vi att göra om dem till webbsidor.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Antagning.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 oktober 2021.

Senast uppdaterad: 05 oktober 2021