Basår

Om du saknar särskild behörighet till den utbildning du vill läsa på högskolan eller universitetet kan du läsa ett basår.

Basår på högskola och universitet

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng.

Oftast innebär ett basår studier i tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Det kan till exempel vara ett år där du läser matematik, kemi, biologi eller fysik. När du är klar med ditt år har du vanligtvis en garantiplats på den aktuella högskoleutbildningen som du vill gå. Förmodligen har din studieteknik också förbättrats och klivet mellan gymnasie- och högskolestudier kan upplevas som mindre.

För att få läsa ett basår krävs ofta att du är grundläggande behörig till den utbildning du vill påbörja efter basåret.

Du läser ett basår för att få behörighet, betygen du får påverkar inte ditt meritvärde.

Basår på komvux och folkhögskola

Det är mindre vanligt att läsa ett basår på komvux eller folkhögskola, men det går också. Skillnaden från att läsa på högskola eller universitet är att du inte får någon garantiplats. Om du läser ditt basår på komvux så kommer betygen att påverka ditt meritvärde.  

Ladda upp ditt intyg så snart som möjligt

Vi måste behandla basårsmeriterna manuellt, det vill säga att en handläggare måste titta på studieintyget för basårsmeriterna. Därför ska du ladda upp intyget så snart som möjligt efter att du har gjort din ansökan.

Ladda upp intyget senast sista kompletteringsdag. Se när sista kompletteringsdag är. 

Kan du inte ladda upp ska du skicka intyget till:
Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Senast uppdaterad: 13 september 2020