Anmälnings- och studieavgifter

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Senast uppdaterad: 08 september 2021