Svensk medborgare

Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Svenskt personnummer

Som svensk medborgare har du svenskt personnummer, vilket gör det enkelt för oss att hämta uppgifter om medborgarskap från Skatteverket och uppgifter om uppehållstillstånd från Migrationsverket när du har gjort en anmälan här på Antagning.se. 

Uppgiften om ditt medborgarskap kommer inte att lagras i våra system.

Bor du inte längre i Sverige?

Då kommer vi inte att kunna hämta uppgifter om ditt medborgarskap från Skatteverket. Du behöver styrka ditt medborgarskap genom att ladda upp en kopia av ditt svenska pass.

För att ditt pass ska gälla som underlag får det inte ha gått mer än tre månader från det att passet gick ut, innan du laddar upp originalet på Mina sidor. Exempel: Om sista giltighetsdag för ditt pass är den 20:e oktober så måste passet vara uppladdat senast den 20:e januari.

Det uppladdade dokumentet måste nå Antagningsservice före sista dagen för styrkande av avgiftsbefrielse.

Du kan också läsa informationen på engelska (tänk på att svenska medborgare också är EU-medborgare):

EU/EEA citizens exempt from fees.

Om du har sekretesskydd

Om du har full sekretessmarkering måste du skicka in handlingar som visar att du är svensk medborgare. Om fullt sekretesskydd.

Senast uppdaterad: 13 september 2020