Gymnasial vuxenutbildning

Eftersom utbildningssystemet har ändrats en del genom åren skiljer sig förkunskapskraven åt mellan olika utbildningar och tidsperioder. Det som också skiljer är hur betygen räknas.

Senast uppdaterad: 06 maj 2020