Universitetens och högskolornas webbplatser

Här har vi samlat länkar till de universitet och högskolor som Universitets- och högskolerådet samarbetar med. Det finns också ett fåtal högskolor som sköter sin antagning själva.

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor är egna myndigheter som lyder direkt under regeringen. Det är ingen stor skillnad mellan universitet och högskolor, men på ett universitet har man alltid möjlighet att gå vidare till forskarutbildning när man är klar med sin grundutbildning. Den möjligheten finns inte alltid vid en högskola.

På Studera.nu kan du läsa mer om högskolestudier: vad det innebär, vad andra studenter tipsar om och hur du ska göra om du vill plugga utomlands. Vill du i stället ha en heltäckande beskrivning av högskolesektorn finns det under Fakta om högskolan på uka.se.

Inte alla högskolor

De högskolor som Universitets- och högskolerådet inte sköter antagningen till, finns också med i Utbildningar här på Antagning.se. Om du sökt fram någon av dem, framgår det av informationen vart du ska vända dig.   

Studera.nu har hela listan

Vill du få en fullständig sammanställning av de utbildningsanordnare som finns på högre nivå i Sverige, går du till Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet sköter antagningen till grundnivå för:

Blekinge Tekniska Högskola

Chalmers Tekniska Högskola

Enskilda Högskolan Stockholm

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan   
Göteborgs universitet   

Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Borås   
Högskolan Dalarna   
Högskolan i Gävle   
Högskolan i Halmstad     
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde   
Högskolan Väst

Johannelunds teologiska högskola   
Jönköping University

Karlstads universitet   
Karolinska Institutet   
Konstfack   
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm   
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 

Linköpings universitet     
Linnéuniversitetet   
Luleå tekniska universitet   
Lunds universitet       

Malmö universitet   
Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola)   
Mittuniversitetet   
Mälardalens universitet 

Röda Korsets Högskola   

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)   
Sophiahemmet Högskola  
Stockholms universitet   
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

Umeå universitet   
Uppsala universitet   

Örebro universitet   

Senast uppdaterad: 28 april 2022