Behörighet

För att du ska kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav istället.

Behörighetskraven, eller förkunskapskraven, delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker. När du avslutat dina studier och vilken utbildningsbakgrund du har, avgör vilka krav som ställs för grundläggande behörighet.

Kraven för särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Du som har äldre betyg (inte gymnasieexamen), känner kanske inte igen de kurser som syns under ”Förkunskapskrav” i vår utbildningssök. Vi har gjort en översättningsnyckel där du kan se vad dagens behörighetskrav har för äldre motsvarighet från din gymnasietid.

Läs mer på sidan Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

Grundläggande behörighet

I Högskoleförordningen finns en lista över vilka kompetenser du behöver för att ha grundläggande behörighet.

Kompetenser för grundläggande behörighet

Det vanligaste sättet att visa att du uppfyller kompetenskraven är att du har en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program på gymnasiet eller komvux. men det finns andra sätt också.

Klicka på det som stämmer bäst in på dig för att läsa mer om vad som krävs för grundläggande behörighet.

Gymnasieskolan

Gymnasieexamen 2014

Slutbetyg 2010 och framåt

Slutbetyg före 2010

Avgångsbetyg före 1997

Gymnasial vuxenutbildning 

Gymnasieexamen från komvux

Slutbetyg 2010 och framåt

Slutbetyg/samlat betygsdokument före 2010

Avgångsbetyg 2 eller 3 

International Baccalaureate

IB-examen 2014 och framåt

IB-examen 2013 eller tidigare

Utländsk gymnasieutbildning

Utländsk gymnasieutbildning

Folkhögskola

Folkhögskola

En annan väg

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

Ansök om prövning av reell kompetens

Särskild behörighet

Klicka på det som stämmer bäst in på dig för att läsa mer om vad som krävs för särskild behörighet. 

Gymnasieskolan

Gymnasieexamen 2014

Slutbetyg 2010 och framåt

Slutbetyg före 2010

Avgångsbetyg före 1997

Gymnasial vuxenutbildning 

Gymnasieexamen från komvux

Slutbetyg 2010 och framåt

Slutbetyg/samlat betygsdokument före 2010

Avgångsbetyg 2 eller 3 

International Baccalaureate

IB-examen 2014 och framåt

IB-examen 2013 eller tidigare

Utländsk gymnasieutbildning

Utländsk gymnasieutbildning

Folkhögskola

Folkhögskola

En annan väg

Prövning av reell kompetens

Senast uppdaterad: 26 mars 2024