Behörighet

För att du ska kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav istället.

Behörighetskraven, eller förkunskapskraven, delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker. När du avslutat dina studier och vilken utbildningsbakgrund du har, avgör vilka krav som ställs för grundläggande behörighet.

Kraven för särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Du som har äldre betyg (inte gymnasieexamen), känner kanske inte igen de kurser som syns under ”Förkunskapskrav” i vår utbildningssök. Vi har gjort en översättningsnyckel där du kan se vad dagens behörighetskrav har för äldre motsvarighet från din gymnasietid. Läs mer på sidan Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

 

Grundläggande behörighet

Klicka på det som stämmer bäst in på dig för att läsa mer om vad som krävs för grundläggande behörighet. 

För dig som har gått...

Gymnasieskolan

Gymnasieexamen 2014
Slutbetyg 2010 och framåt
Slutbetyg före 2010
Avgångsbetyg före 1997

Gymnasial vuxenutbildning 

Gymnasieexamen från komvux
Slutbetyg 2010 och framåt
Slutbetyg/samlat betygsdokument före 2010
Avgångsbetyg 2 eller 3 

International Baccalaureate

IB-examen 2014 och framåt

IB-examen 2013 eller tidigare

Utländsk gymnasieutbildning

Utländsk gymnasieutbildning

Folkhögskola

Folkhögskola

En annan väg

En annan väg

Särskild behörighet

Klicka på det som stämmer bäst in på dig för att läsa mer om vad som krävs för särskild behörighet. 

För dig som har gått...

Folkhögskola

En annan väg

En annan väg

Senast uppdaterad: 01 december 2021