Äldre motsvarigheter till dagens kurser

Här kan du med äldre gymnasieutbildning se vad dagens kurser motsvarar i din gymnasieutbildning.

Behörighetskrav skrivs i nya systemet

Du som har äldre betyg känner kanske inte igen de kurser som syns under ”Förkunskapskrav” i utbildningssöken här på Antagning.se. Det beror på att kraven oftast bara skrivs med dagens gymnasiekurser (Gy11).

Tabellerna på den här sidan hjälper dig att se vad dagens behörighetskrav har för äldre motsvarighet från din gymnasietid.

Universiteten och högskolorna kan göra undantag från de här behörighetsreglerna. Kontakta dem om du är osäker på vad som gäller för den utbildning du vill söka till.

Är du obehörig?

När du gjort en anmälan och vi har tittat på dina betyg kan det hända att vi upptäcker att du saknar godkänt betyg i en kurs. Om det händer så kommer det att stå på Mina sidor att du är obehörig. Det kommer också att stå vad det är du saknar, uttryckt i dagens kurssystem (Gy11). Om du vill veta vad det motsvarar i äldre system kan du titta tabellerna på den här sidan.

Motsvarande kurser för dig med slutbetyg eller mellanårsbetyg

Kurser som gäller nu Kurser för dig med slutbetyg
Biologi 1 Biologi A
Biologi 2 Biologi B
Engelska 6 Engelska B
Filosofi 1 Filosofi A
Fysik 1a alternativt
Fysik 1b1
Fysik A
Fysik 1a alternativt
Fysik 1b1 + 1b2
Fysik A
Fysik 2 Fysik B
Historia 1b alternativt
Historia 1a1 + 1a2
Historia A
Idrott och Hälsa 1 Idrott och hälsa A
Idrott och Hälsa 2 Idrott och hälsa B
Kemi 1 Kemi A
Kemi 2 Kemi B
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 Grekiska B

Grekiska
Latin – språk och kultur 2 Latin B

Latin med allmän språkbehandling
Matematik 2a alternativt
Matematik 2b alternativt
Matematik 2c
Matematik B
Matematik 3b alternativt
Matematik 3c
Matematik C
Matematik 3c Matematik D
Matematik 4 Matematik D eller Matematik E
Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper Modersmål B

Språk – kultur – samhälle
Naturkunskap 1b alternativt
Naturkunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a alternativt
Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1
ersätter Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2
Naturkunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A
Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik 1a alternativt
Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2
Naturkunskap B

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B
Religionskunskap 1 Religionskunskap A
Samhällskunskap 1b alternativt
Samhällskunskap 1a1 + 1a2
Samhällskunskap A
Samhällskunskap 2 Samhällskunskap B
Svenskt teckenspråk för hörande 3 Teckenspråk för hörande, steg 3

Teckenspråk C
Svenskt teckenspråk för hörande 4 Teckenspråk för hörande steg 4

 

Motsvarande kurser för dig med avgångsbetyg

Har du avgångsbetyg från 1995 eller 1996 med kurser, så ska du titta i den här tabellen:
Motsvarande kurser för dig med slutbetyg eller mellanårsbetyg

Förkortningarna som vi använder i den här tabellen hänvisar till olika linjer i gymnasiet.

  • Förkortningar som består av en stor bokstav hänvisar till en (minst) treårig teoretisk linje i gymnasiet.
  • Förkortningar som består av en stor och en liten bokstav hänvisar till en tvåårig linje i gymnasiet.
  • ”Etapp” gäller för ämnen lästa inom komvux.
Kurser som gäller nu Kurser för dig med avgångsbetyg
Biologi 1 Biologi två årskurser N

Biologi etapp 2
Biologi 2 Biologi två årskurser N

Biologi etapp 2
Engelska 6 Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe

Engelska etapp 3
Filosofi 1 Filosofi en årskurs HSN eller från treårig yrkesinriktad linje

Filosofi Etapp 2
Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 Fysik tre årskurser NT

Fysik etapp 3
Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Fysik tre årskurser NT

Fysik etapp 3
Fysik 2 Fysik tre årskurser NT

Fysik etapp 4
Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2 Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ETN (med alternativt ämne) MuSoEp

Historia etapp 2
Idrott och Hälsa 1 Idrott tre årskurser HSENT eller Idrott två årskurser från tvåårig linje

Behörighetskravet i idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen
Idrott och Hälsa 2 Idrott tre årskurser HSENT eller Idrott två årskurser från tvåårig linje

Behörighetskravet i idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen
Kemi 1 Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe

Kemi etapp 3
Kemi 2 Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe

Kemi etapp 3
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 Grekiska en årskurs H

Grekiska
Latin – språk och kultur 2 Latin två årskurser H

Latin
Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu

Matematik etapp 2
Matematik 3b alternativt Matematik 3c Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te

Matematik etapp 3
Matematik 3c Matematik tre årskurser NT

Matematik etapp 4
Matematik 4 Matematik tre årskurser NT

Matematik etapp 4
Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper Hemspråk
Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2  
Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E Naturkunskap etapp 2

Biologi två årskurser N eller Biologi etapp 2 + Fysik tre årskurser NT eller Fysik etapp 3 + Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe eller Kemi etapp 3 ersätter Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E eller Naturkunskap etapp 2
Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2
Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp Naturkunskap etapp 3

Biologi två årskurser N eller Biologi etapp 2 + Fysik tre årskurser NT eller Fysik etapp 3 + Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe eller Kemi etapp 3 ersätter Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller Naturkunskap etapp 3
Religionskunskap 1 Religionskunskap en årskurs från två eller treårig teoretisk linje

Religionskunskap etapp 2
Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

Samhällskunskap etapp 2
Samhällskunskap 2 Samhällskunskap tre årskurser HSN

Samhällskunskap etapp 3
Svenskt teckenspråk för hörande 3 Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom ämnen på linje i gymnasieskolan

Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen
Svenskt teckenspråk för hörande 4 Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom ämnen på linje i gymnasieskolan

Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 20 mars 2024