Särskild behörighet för dig med avgångsbetyg från före 1997

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Olika förkunskapskrav för olika utbildningar

För många utbildningar finns det fler krav än den grundläggande behörigheten. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska..

Behörighetskurser = det du måste ha

Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att bli behörig till den utbildning du söker. Tänk på att du måste ha lägst betyget 3 i den kurs som krävs.

Du kan läsa om behörighetskraven i Hitta utbildningar här på sajten. Om du klickar på "Visa mer" i träfflistan så kan du se behörighetskraven under rubriken "Förkunskapskrav". 

Behörighetskraven uttrycks ofta i de gymnasiekurser som gäller i den nuvarande gymnasieskolan. Om du vill se vad det motsvarar med de äldre kurserna så ser du det i tabellen på den här sidan:

Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

Särskild behörighet i naturkunskap

Vissa utbildningar ger särskild behörighet i Nk B/Nk 2. Hela utbildningar eller kurser med vissa kurskombinationer ger behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen.

Mer om utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap.

Undantag från behörighetskravet

Har du kunskaper i ett visst ämne, men inget godkänt betyg i rätt gymnasiekurs, så kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs.

Mer på sidan Ansök om prövning för reell kompetens så här

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022