Utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap

Här ser du vilka utbildningar och kurser som ger behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan.

Särskild behörighet i Naturkunskap B eller Naturkunskap 2

Du som har gått treårig omvårdnadslinje, någon av grenarna för hälso- och sjukvård, omvårdnad eller psykiatri med Godkänd kompetens i relevanta moduler, har särskild behörighet i Nk B/Nk 2.

Du som gått gren för omvårdnad vid gymnasial vuxenutbildning har särskild behörighet i Nk B/Nk 2.

Avgångsbetyg från naturvetenskaplig linje med betyg i biologi, fysik och kemi ger också behörighet i Nk B/Nk 2. 

Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje. Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler.

Naturkunskap B eller Naturkunskap 2 till sjuksköterskeutbildning

Du som har lägst betyg 3 i ämnena Anatomi och fysiologiFarmakologiMikrobiologi och hygienSjukdomsläraVårdkunskap och Vårdpraktik från någon av dessa utbildningar, har särskild behörighet i Nk B/Nk 2 till sjuksköterskeutbildningen:

 • Omvårdnadslinjen, gren för hälso- och sjukvård, 5 terminer
 • Utbildning till skötare i psykiatrisk vård
 • Utbildning till undersköterska/underskötare
 • Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs
 • Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård
 • Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och gren för social servicelinje, praktisk variant
 • Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda

Kurserna II-IX med lägst betyg 3 från hälso- och sjukvård, gymnasial vuxenutbildning.

Om du har läst kurser med bokstavsbetyg ger följande kombinationer behörighet i Naturkunskap 2 till sjuksköterskeutbildning:

 • Medicin 1 (MEDMED01/150) eller
 • Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) eller
 • Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90) 

och

 • Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150) eller
 • Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200) eller
 • Omvårdnad B (OKU205/180)

Har du läst enligt nyare kursplaner läs mer på sidan Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap.  

Senast uppdaterad: 25 mars 2024