Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap

Här ser du vilka kurser från gymnasial vuxenutbildning som ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att de kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen inte ger behörighet i naturkunskap till andra utbildningar.

Särskild behörighet i Naturkunskap B eller Naturkunskap 2

Om du uppfyller något av nedanstående alternativ har du särskild behörighet som motsvarar Naturkunskap B.

Godkänt i

 • Naturkunskap 1a1 alt. Naturkunskap A eller Naturkunskap 1b

 • Hälsopedagogik

 • Medicin 1

 • Etik och människans livsvillkor

 • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

 • samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p.

Om du uppfyller de här kraven behöver du berätta det för oss så att vi inte missar det. Antingen kan du ladda upp ett brev tillsammans med dina betyg på Mina sidor, eller så kan du skicka ett mejl via mejlformuläret, där du skriver att du har vårdkurser som ger behörighet i Naturkunskap 2.

Eller (enligt kursplan från 2021):

 • Naturkunskap 1a1 eller Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap A
 • Anatomi och fysiologi 1 och 2
 • Omvårdnad 1 och 2
 • Hälso- och sjukvård 1
 • samt kurser inom vårdområdet från Vård och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p

Om du uppfyller de här kraven behöver du berätta det för oss så att vi inte missar det. Antingen kan du ladda upp ett brev tillsammans med dina betyg på Mina sidor, eller så kan du skicka ett mejl via mejlformuläret, där du skriver att du har vårdkurser som ger behörighet i Naturkunskap 2.

Eller:

Om du har minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) vid den gymnasiala vuxenutbildningen och dessutom har läst:

 • Etik och livsfrågor
 • Medicinsk grundkurs
 • Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete.

Alla kurserna, även de valbara, ska ha fyrsiffriga koder.

Om du uppfyller de här kraven behöver du berätta det för oss så att vi inte missar det. Antingen kan du ladda upp ett brev tillsammans med dina betyg på Mina sidor, eller så kan du skicka ett mejl via mejlformuläret, där du skriver att du har vårdkurser som ger behörighet i Naturkunskap 2.

Eller:

 • Medicinsk grundkurs A och B
 • Omvårdnad A och B
 • Människan socialt och kulturellt
 • Social omsorg A och B
 • Etik och livsfrågor
 • Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng.

Alla kurserna ska ha tresiffriga koder.

Eller:

 • Biologi 1/Biologi A
 • Kemi 1/Kemi A
 • Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2/Fysik A

Denna kombination av kurser gäller oavsett om kurserna är lästa på gymnasiet eller komvux.

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning 

Du som har läst någon av de här kurskombinationerna har behörighet i Nk B/Nk 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen:  

Block I

Anatomi och fysiologi 1+2 (ANOANA01/50 + ANOANA02/50) eller

Medicin 1 (MEDMED01/150)  eller

Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)   eller

Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

och

Block II

Omvårdnad 1+2  och Hälso- och sjukvård 1 (OMVOMV01/100+OMVOMV02/100 och HAOHAL01/100) eller

Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150) eller

Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200) eller

Omvårdnad B (OKU205/180)

För att du ska uppfylla behörighetskraven måste minst ett av alternativen från block I och minst ett från block II ingå, exempelvis godkänt betyg i Anatomi och fysiologi 1+2 (block I) och Omvårdnad B (block II).

Det går inte att kombinera kurser mellan alternativen inom ett block, till exempel kan du inom block II inte kombinera Vård och omsorgsarbete 1 med Omvårdnad 2 för att bli behörig.

Senast uppdaterad: 06 december 2023