Grundläggande behörighet för dig med slutbetyg från 2010 och framåt

Här kan du som har ett slutbetyg från gymnasiet som är utfärdat 2010 och framåt läsa om vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera i.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst betyget Godkänt i:

  • minst 2 250 gymnasiepoäng
  • Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)
  • Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)
  • Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Om du saknar något av det här kan du komplettera. Kontakta en studie- och yrkesvägledare på komvux för att få reda på hur. 

För dig som inte uppfyller kraven senast 1 juli 2025

Om du inte uppfyller de här kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2025 skärps kraven så att du dessutom måste ha godkänt betyg (E) i

  • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 6 eller Engelska 7
  • Matematik 1
  • eller godkänt i motsvarande äldre kurser.

Du måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Reducerat program räcker inte

Du som har avslutat gymnasieskolan med ett reducerat program efter den 1 januari 2010, blir inte grundläggande behörig. Vänd dig till komvux för att höra vad som krävs för att du ska få ut ett nytt slutbetyg eller en gymnasieexamen. Du kan behöva läsa till en eller några kurser.

Samlat betygsdokument räcker inte heller

Har du ett samlat betygsdokument från en gymnasieskola kan du inte använda det till att söka på, eftersom det inte ger grundläggande behörighet. Ta kontakt med komvux för att höra hur du kan komplettera.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024