Grundläggande behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har slutbetyg från kommunala vuxenutbildningen har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst betyget Godkänt i:

  • minst 2 250 gymnasiepoäng
  • Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)
  • Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)
  • Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Om du saknar något av det här kan du komplettera för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. 

Samlat betygsdokument från gymnasiet i kombination med samlat betygsdokument från komvux ger inte grundläggande behörighet. Det krävs ett slutbetyg eller gymnasieexamen.

Skärpta krav från 1 juli 2025

Om du inte uppfyller de här kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2025 skärps kraven så att du dessutom måste ha godkänt betyg (E) i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1, eller godkänt i motsvarande äldre kurs (observera att för Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs).

Du måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 04 april 2023