Grundläggande behörighet

För att kunna bli antagen måste du ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar.

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till.

Grundläggande behörighet = det du måste ha

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Om de kurserna inte ingår i din gymnasieexamen så kan du komplettera med dem i efterhand på till exempel komvux eller folkhögskola. 

Till vissa utbildningar krävs bara grundläggande behörighet.

Studiebevis räcker inte

Ett studiebevis från en gymnasieskola ger inte grundläggande behörighet. Ta kontakt med komvux för att höra hur du kan komplettera för att få en gymnasieexamen så att du blir grundläggande behörig.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022