Grundläggande behörighet

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har slutbetyg eller ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning har grundläggande behörighet till högskolestudier om:

  • du har minst 90 procent godkända kurser av vad som krävs för ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Är du osäker på om du kommer upp till 90 procent, ta kontakt med en studievägledare. Du som har samlat betygsdokument och inte nådde upp till 90-procentskravet före 2010, måste få ut ett slutbetyg för att bli behörig. Ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan kan inte ge grundläggande behörighet. 

Om du har slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2025 kommer kraven att höjas så att du dessutom måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 01 augusti 2022