Grundläggande behörighet

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till.

Grundläggande behörighet = det här måste du ha

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • en högskoleförberedande examen, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Om de kurserna inte ingår i din gymnasieexamen så kan du komplettera med dem i efterhand.

Samlat betygsdokument/studiebevis från gymnasieskolan i kombination med utdrag ur betygskatalog från komvux ger inte grundläggande behörighet. Det krävs en examen från komvux.

Till många utbildningar krävs bara grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

Vissa utbildningar kräver också att man har lägst betyget E i en eller flera kurser. 

Läs mer på sidan Särskild behörighet

Senast uppdaterad: 11 mars 2022