Grundläggande behörighet

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet = det du måste ha 

För att du ska få grundläggande behörighet med ditt avgångsbetyg måste du ha kunskaper i svenska och engelska som motsvarar etapp 2 inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller i engelska finns något krav på ett visst betyg.

Saknar du kunskaper i svenska och engelska som motsvarar etapp 2, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och Engelska 5. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

Skärpta krav för dig som kompletterar för grundläggande behörighet efter 1 juli 2025

Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2025 skärps kraven så att du måste ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 3, Engelska 6 samt Matematik 1. 

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022