Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har universiteten och högskolorna tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens.

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.

För att visa på din samlade kompetens ska du ladda upp handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.

Utifrån ditt underlag gör högskolan eller universitetet en bedömning av dina möjligheter att klara den utbildning du sökt. Du kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst i gymnasiet genom att visa vad du har gjort tidigare, alltså din samlade kompetens.

Eftersom högskolor och universitet arbetar olika med bedömning av reell kompetens, bör du gå in på den aktuella högskolans webbplats och läsa mer om hur de vill att du ska göra, innan du skriver din ansökan. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet och särskild behörighet

Tänk på att det ofta dessutom krävs särskild behörighet för många utbildningar.

Det här behöver du ha:

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

  • Svenska/Svenska som andra språk 1 + 2 + 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B 
  • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
  • Matematik 1a, 1b eller 1c  eller Matematik A 
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A
  • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara:

  • Anställning
  • Eget företag
  • Vård av barn eller annan person
  • Värnpliktstjänstgöring

Läs mer om hur du intygar din arbetslivserfarenhet

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet görs ändå.

Det är viktigt att du laddar upp alla dokument som visar att du har läst kurserna samt tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat i minst tre år. 

När du laddar upp tjänstgöringsintyget så måste du informera oss om att intyget ska användas för att bedöma om du har reell kompetens. Det enklaste är om du laddar upp ett förklarande dokument samtidigt som intyget, till exempel med texten ”Tjänstgöringsintyget gäller bedömning av reell kompetens”.

Har du inte allt?

Har du inte allt det här (du saknar kanske Samhällskunskap 1b), kan du ändå ansöka om prövning av reell kompetens. Varje universitet och högskola gör en individuell prövning av din reella kompetens. Följ de instruktioner som finns på deras webbplats. 

När du sedan ansöker om prövning använder du blanketten för prövning av reell kompetens och följer instruktionerna.

Gör högskoleprovet för att öka dina chanser

Till många utbildningar är det fler behöriga sökande än platser. Då görs ett urval och det är viktigt att ha ett meritvärde att konkurrera med. Även om du blir behörig till högskolestudier genom reell kompetens får du inget meritvärde. För att öka dina chanser att bli antagen kan du göra högskoleprovet.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024