Intyg om arbetslivserfarenhet

Du ska bara ladda upp intyg om arbetslivserfarenhet om det krävs för att du ska bli behörig till en utbildning eller när urvalet görs utifrån arbetslivserfarenhet.

Arbetslivserfarenhet som förkunskapskrav

Ett fåtal utbildningar har arbetslivserfarenhet som förkunskapskrav. Om du behöver ladda upp intyg om arbetslivserfarenhet så står det i kursbeskrivningen.

Särskilt urval utifrån arbetslivserfarenhet

Till vissa utbildningar kan arbetslivserfarenhet ha betydelse för dina möjligheter att bli antagen.

Ser du att det står "särskilt urval grundat på arbetslivserfarenhet" vid en utbildning, ska du ladda upp arbetsintyg.

Vad räknas som arbetslivserfarenhet?

Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från och med det år du fyller 16 år. Eget företag, vård av barn, vård av annan person och värnpliktstjänstgöring räknas också som arbetslivserfarenhet. All arbetslivserfarenhet räknas oavsett längd och om du jobbat i Sverige eller utomlands. Från gymnasietiden får du bara räkna arbete under sommarloven.

Minst halvtid

Du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Deltid kan anges i timmar, dagar eller i procent.

Du kan nå upp till halvtid genom att ha haft flera olika arbeten samtidigt. Du kan också ha varit timanställd. Det viktiga är att arbetstiden under perioden sammanlagt var minst halvtid, det vill säga i snitt 19 timmar/vecka.

Arbetsintyg från anställning

Det vanligaste sättet att styrka arbetslivserfarenhet är att ha haft en anställning. 

För att ett arbetsintyg ska godtas och registreras måste det:

  • vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är den anställning du har nu. Då ska ett intyg för höstens antagning vara daterat tidigast i januari för att räknas fram till den 30 juni, och för vårens antagning ska det vara daterat tidigast i juli för att räknas till den 31 december.

  • stå om du har arbetat heltid, halvtid eller varit timanställd. Om du har arbetat deltid eller varit timanställd så ska omfattningen stå, i procent eller antal timmar.

  • stå under vilken period du har arbetat.

  • stå vad du haft för befattning eller arbetsuppgifter.
  • vara utfärdat, daterat och signerat av arbetsgivaren (administrativ personal funkar). Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå. Signaturen måste vara gjord för hand, eller vara en e-signatur där det framgår hur legitimeringen har skett.

Anställningsbevis

Vi tar bara emot anställningsbevis om det gäller en pågående anställning som har startat efter 1 januari inför en höstterminsantagning och efter 1 juli inför en vårterminsantagning, det år ansökan görs.

Eget företag

Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagarförening eller revisor. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.

Vård av barn

Vård av barn och/eller föräldraledighet fram till den dagen barnet fyller 10 år får tillgodoräknas. Bifoga personbevis för dig och barnet.

Vård av annan person

Vård av annan anhörig ska styrkas genom intyg från läkare, distriktssköterska, kommunalnämnd eller liknade. Av intyget ska framgå personens behov av vård samt omfattningen av arbetet.

Värnplikt

Värnpliktstjänstgöring eller civil grundutbildning styrker du med en kopia av ditt militära eller civila betyg.

Senast uppdaterad: 10 juli 2024