Grundläggande behörighet för dig med avgångsbetyg från före 1997

Här kan du som har ett avgångsbetyg med sifferbetyg från gymnasiet läsa om vad som krävs för behörighet, hur betygen räknas och vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera i.

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har avgångsbetyg från gymnasieskolan från en fullständig, minst tvåårig linje eller specialkurs har grundläggande behörighet, om du har betyg i engelska och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller för betyget i engelska krävs ett visst betyg för att bli grundläggande behörig.

Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera för att få grundläggande behörighet på ditt avgångsbetyg. Om du saknar svenska kompletterar du med Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 eller Svenska B eller Svenska som andraspråk B. Om du saknar engelska kompletterar du med Engelska 5 eller Engelska A.

För dig som inte uppfyller kraven senast 1 juli 2025

Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2025 skärps kraven så att du måste ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 samt Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs/ämne (observera att för Svenska 3 finns ingen motsvarande äldre kurs/ämne).

Mellanårsbetyg

Du som gick ut gymnasiet under perioden 1995 till 1996 fick avgångsbetyg med sifferbetyg, där alla kurser som ingår i ett ämne finns med. För de här betygen gäller samma regler för grundläggande behörighet som avgångsbetyg med ämnen som beskrivs här ovanför. Du behöver inte ha något visst betyg i Svenska B och Engelska A i ditt avgångsbetyg för att bli behörig.

Har du gått ett mellanårsprogram får du tillgodoräkna dig meritpoäng.

Läs mer på sidan ”Mellanårsbetyg”

Observera att alla som gick ut gymnasiet under perioden inte har avgångsbetyg från mellanårsprogram. Meritpoäng gäller endast för dig som har avgångsbetyg från mellanårsprogram.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022