Mellanårsbetyg 1995-1996

Du som började gymnasieskolans program 1992–1993 och fick ett avgångsbetyg 1995–1996 har vad vi kallar ett mellanårsbetyg. Har du ett mellanårsbetyg så har gått ett program istället för en linje, och du har betyg i kurser istället för i ämnen.

Ditt betyg omfattar vanligtvis två dokument; ett avgångsbetyg och en kursbilaga. Det är viktigt att du skickar in båda sidorna när du söker en utbildning.

Särskild behörighet

Du som har ett mellanårsbetyg kan se vilken behörighet dina kurser ger i tabellen "Motsvarande kurser för dig med slutbetyg eller mellanårsbetyg" på den här sidan:

Äldre motsvarigheter till dagens kurser

Tänk på att du måste har minst 3 i betyg för att kurser ska ge särskild behörighet.

Meritpoäng

Du som har ett mellanårsbetyg får tillgodoräkna dig meritpoäng. Meritpoäng ges för kurser över behörighetsnivå i matematik, engelska och moderna språk B- och/eller C-språk. För att få meritpoäng krävs lägst betyget 3 i ämnet som kursen tillhör.

Läs mer om meritpoäng

Inga meritpoäng för områdeskurser 

Möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort den 1 januari 2022. Det innebär att ditt meritvärde till vissa utbildningar kan bli något lägre än tidigare.

Mer om att områdesbehörigheterna försvinner

Senast uppdaterad: 20 mars 2024