Mellanårsbetyg 1995-1996

Du som började gymnasieskolans program 1992–1993 och fick ett avgångsbetyg 1995–1996 har vad vi kallar ett mellanårsbetyg. Du som har ett mellanårsbetyg får tillgodoräkna dig meritpoäng.

Meritpoäng ges för kurser över behörighetsnivå i matematik, engelska och moderna språk B- och/eller C-språk. För att få meritpoäng krävs lägst betyget 3 i ämnet som kursen tillhör.

Läs mer om meritpoäng

Ditt betyg omfattar vanligtvis två dokument; ett avgångsbetyg och en kursbilaga. Det är viktigt att du skickar in båda sidorna när du söker en utbildning.

Inga meritpoäng för områdeskurser 

Möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort den 1 januari 2022. Det innebär att ditt meritvärde till vissa utbildningar kan bli något lägre än tidigare.

Mer om att områdesbehörigheterna försvinner

Senast uppdaterad: 11 mars 2022