Meritpoäng

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde.

Det som står här gäller kurser enligt tidigare regler. Om du har kompletterat på hösten 2012 eller senare, eller om du ska komplettera, så kan du läsa mer på sidan Komplettera med Vux12.

Vem får meritpoäng?

Du som har gått ut gymnasiet och fått ett slutbetyg och är behörig till den eller de utbildningar du söker, kan få lägga till meritpoäng. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde.

Basårskurser och kurser du läst på folkhögskola ger inte meritpoäng. Däremot kan de ge behörighet.

Inga meritpoäng för områdeskurser 

Möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort den 1 januari 2022. Det innebär att ditt meritvärde till vissa utbildningar kan bli något lägre än tidigare.

Mer om att områdesbehörigheterna försvinner

Meritkurser

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk (här ingår B- och C-språk), engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt eller högre betyg i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

Språk 1

Steg 3 ger 0,5 meritpoäng          
Steg 4 ger sammanlagt 1,0 meritpoäng
Steg 5 eller högre ger sammanlagt 1,5 meritpoäng

Språk 2

Lägst steg 2 — ger 0,5 meritpoäng om sökande redan har 1,0 poäng från Språk 1.

Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg finns med i slutbetyget eller inte. Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså kommit upp i maxpoäng för moderna språk.

Med moderna språk menas inte svenska eller svenska som andraspråk. Inte heller modersmål, hemspråk eller engelska räknas dit.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Har du läst B- eller C-språk gäller det här

B-språk 1 kurs A ger 0,5 meritpoäng          
B-språk 1 kurs B ger 1,0 meritpoäng
B-språk 1 kurs B och lägst C-språk 2 kurs B eller B-språk 2 kurs A eller B ger 1,5 meritpoäng

Har du inget betyg i B-språk, men flera i mer än ett C-språk gäller det här

C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs A ger 0,5 meritpoäng
C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs B ger 1,0 meritpoäng
C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs B och lägst C-språk 3 kurs B ger 1,5 meritpoäng

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

Kurs B ger 0,5 meritpoäng
Kurs C ger sammanlagt 1,0 meritpoäng*

*) För att få 1,0 meritpoäng för Engelska C ska inte Engelska B krävas för behörighet (vara ett förkunskapskrav).

Du som har betyg i den äldre kursen Engelska C (med tresiffrig kurskod) får ingen meritpoäng för den kursen.

Meritpoäng för matematik – max 1,0 poäng

Har du betyg i en kurs som ligger en nivå över den kurs som krävs för behörighet, får du 0,5 meritpoäng.

Skiljer det mer än två nivåer mellan det som krävs och det betyg du har får du 1,0 meritpoäng. Matematik A kan inte ge några meritpoäng.

Exempel:
Till en utbildning krävs Matematik C. Du har läst och fått betyg i Matematik E (= två nivåer över C) och får då 1,0 meritpoäng, vilket är maxpoäng för matematik.

Om behörighetskravet ligger på Matematik B och du har läst Matematik E får du ändå bara tillgodoräkna dig 1,0 meritpoäng.

Komplettera med nya kurser (Gy11/Vux12)

Om du kompletterar med en ny kurs som ger A–F-betyg (Gy11/Vux12), så jämställs kursen med motsvarande äldre kurs enligt det kurssystem som du läste på.

Meritpoäng ges enligt de bestämmelser som gäller för dig med slutbetyg. Om du till exempel kompletterar med Matematik 5 så ger kursen meritpoäng som Matematik E. I det här fallet innebär det 0,5 meritpoäng.

Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

Senast uppdaterad: 11 mars 2022