Områdesbehörigheterna försvinner 2022

Från och med antagningen till sommarkurser 2022 kommer den särskilda behörigheten att uttryckas på annat sätt.

I dag anges den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. 

Områdesbehörigheterna tas bort och kommer framöver att anges enbart som särskild behörighet. Ändringen innebär vissa justeringar i behörighetskraven till några enstaka utbildningar. 

Ändringen påverkar inte meritvärderingen, alltså hur dina betyg räknas, för dig med gymnasieexamen. 

Du kan läsa mer på UHR.se genom att gå via de länkar vi radat upp här på sidan.

Senast uppdaterad: 03 mars 2021