Edvin får inte längre meritpoäng för områdeskurser

Du som har slutbetyg och har läst områdeskurser, kommer inte att kunna räkna med 1,0 meritpoäng för områdeskurser efter maj 2022. Vi har tagit fram exemplet Edvin, som också har slutbetyg, för att visa hur hans betyg påverkas av regeländringen.

Om du vill veta mer om bakgrunden till varför områdesbehörigheterna och meritpoäng för områdeskurser försvinner, kan du först läsa på sidan Områdesbehörigheterna försvinner 2022

Edvin söker till civilekonomprogrammet

För särskild behörighet till civilekonomprogrammet krävs:

  • Engelska B
  • Matematik C
  • Samhällskunskap A

Områdeskurser för områdesbehörighet 4

Kurs Merit­poäng
Före­tags­ekonomi B 0,5 merit­poäng
Marknads­föring  0,5 merit­poäng
Medie­kommunikation C 0,5 merit­poäng
Praktisk marknads­föring B 0,5 merit­poäng
Redo­visning och be­skattning 0,5 merit­poäng
Rätts­kunskap 0,25 merit­poäng
Sam­hälls­kunskap B 0,5 merit­poäng
Små­före­tagande A 0,25 merit­poäng
Svenska C – muntlig och skriftlig kommun­ikation 0,25 merit­poäng
Teknik­utveckling och före­tagande 0,25 merit­poäng

Här utgår vi från Edvins slutbetyg med meritpoängen markerad. 

Edvins betyg MED meritpoäng för områdeskurser

Gulmarkerat = områdeskurser som ger meritpoäng fram till och med vårterminen 2022

Blåmarkerat = kurser som kommer att ge meritpoäng som vanligt, även efter vårterminen 2022.

Kurs Betyg Poäng Betygs­värde Merit­poäng
Information och layout A MVG 50 x 20 = 1 000  
Engelska A VG 100 x 15 = 1 500  
Engelska B G 100 x 10 = 1 000  
Digitalt skapande MVG 100 x 20 = 2 000  
Estetisk verk­samhet MVG 50 x 20 = 1 000  
Före­tags­ekonomi A MVG 50 x 20 = 1 000  
Före­tags­ekonomi B VG 150 x 15 = 2 250 0,50
Små­före­tagande A MVG 50 x 20 = 1 000 0,25
Små­före­tagande B MVG 100 x 20 = 2 000  
Inter­nationell ekonomi MVG 50 x 20 = 1 000  
Filosofi A VG 50 x 15 = 750  
Geografi A MVG 100 x 20 = 2 000  
Historia A VG 100 x 15 = 1 500  
Idrott och hälsa A MVG 100 x 20 = 2 000  
Matematik A VG 100 x 15 = 1 500  
Matematik B G 50 x 10 = 500  
Matematik C G 100 x 10 = 1 000  
Medie­kommun­ikation A MVG 100 x 20 = 2 000  
Natur­kunskap A MVG 50 x 20 = 1 000  
Natur­kunskap B MVG 100 x 20 = 2 000  
Projekt­arbete VG 100 x 15 = 1 500  
Psykologi A MVG 50 x 20 = 1 000  
Psykologi B VG 50 x 15 = 750  
Religions­kunskap A MVG  50 x 20 = 1 000  
Rätts­kunskap MVG 50 x 20 = 1 000 0,25
Sam­hälls­kunskap A MVG 100 x 20 = 2 000  
Svenska A VG 100 x 15 = 1 500  
Svenska B MVG 100 x 20 = 2 000  
Svenska C VG 50 x 15 = 750  
Tyska steg 3 G 100 x 10 = 1 000  
Tyska steg 4 G 100 x 10 = 1 000 1,0
    2 500 41 500 2,0 (gamla merit­poängen)
1,0 (nya meritpoängen)

Vårterminen 2022

När Edvin söker till civilekonomprogrammet blir hans meritvärde 18,60 (41 500/2 500 = 16,6 + 2,0). Han får 2,0 meritpoäng med hjälp av områdeskurser.

Sommarkurser 2022 och framåt

Från och med antagningen till sommarkurser och framåt kommer man inte längre kunna få meritpoäng för sina områdeskurser. När Edvin söker samma utbildning i höst har de nya reglerna börjat gälla och meritpoäng för områdeskurser har tagits bort. Då får Edvin inte 1,0 meritpoäng för sina områdeskurser och hans meritvärde sänks till 17,60 (16,6 + 1,0).

Meritpoäng kan höja

För att Edvin skall komma upp i full meritpoäng, 2,5 meritpoäng, behöver han komplettera med tre av fyra kurser nedan:

  • Engelska 7 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 5 ger 0,5 meritpoäng
  • Tyska 5 ger 0,5 meritpoäng

Vad kan du göra nu?

Är du också en av dem som har slutbetyg och inte längre kommer att få meritpoäng för områdeskurser? Det finns andra sätt att få meritpoäng.

Du kan komplettera med meritkurser i engelska, matematik och moderna språk. Då kommer meritpoängen att räknas med utan att själva betyget spelar någon roll (så länge du har godkänt), för betyget kommer inte att räknas med i ditt jämförelsetal.

Gå till sidan Mina betyg, klicka på den betygstyp du har och gå sedan till avdelningen Meritpoäng för att läsa om vilka kurser som ger meritpoäng.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023