Malik får inte längre meritpoäng för områdeskurser

Du som har slutbetyg och har läst områdeskurser, kommer inte att kunna räkna med 1,0 meritpoäng för områdeskurser efter maj 2022. Vi har tagit fram exemplet Malik, som också har slutbetyg, för att visa hur hans betyg påverkas av regeländringen.

Om du vill veta mer om bakgrunden till varför områdesbehörigheterna och meritpoäng för områdeskurser försvinner, kan du först läsa på sidan Områdesbehörigheterna försvinner 2022.

Malik söker till grundlärarprogrammet

För särskild behörighet till grundlärarprogrammet krävs: En B, Ma B, Nk A och Sh A.

Områdeskurser, områdesbehörighet 6 B

Kurs  Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5 meritpoäng

Filosofi A 0,25 meritpoäng
Kultur och idéhistoria 0,5 meritpoäng
Mediekommunikation A 0,5 meritpoäng
Människan socialt och kulturellt 0,5 meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap 0,5 meritpoäng
Psykologi A 0,25 meritpoäng
Samhällskunskap B 0,5 meritpoäng
Skapande verksamhet 0,5 meritpoäng
Svenska C
– muntlig och skriftlig kommunikation
0,25 meritpoäng
Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 meritpoäng
Virtuella miljöer 0,5 meritpoäng

Av områdeskurserna i listan har Malik läst två: Kultur och idéhistoria och Samhällskunskap B.

Maliks betyg MED meritpoäng för områdeskurser

Gulmarkerat = områdeskurser som ger meritpoäng fram till och med vårterminen 2022

Blåmarkerat = kurser som kommer att ge meritpoäng som vanligt, även efter vårterminen 2022.

Kurs Betyg Poäng Betygs­värde Merit­poäng
Information och layout A MVG 50 x 20 = 1 000  
Bild och form 1a1 A 50 x 20 = 1 000  
Engelska A VG 100 x 15 = 1 500  
Engelska B G 100 x 10 = 1 000  
Engelska C MVG 100 x 20 = 2 000 0,5
Före­tags­ekonomi A MVG 50 x 20 = 1 000  
Fysik A MVG 100 x 20 = 2 000  
Geografi 1 A 100 x 20 =2 000  
Historia A VG 100 x 15 = 1 500  
Natur- och friluftsliv VG 50 x 15 = 750  
Pedagog­iskt ledarskap VG 100 x 15 = 1 500  
Film­kunskap G 50 x 10 = 500  
Kultur- och idé­historia G 100 x 10 = 1 000 0,5
Matematik A VG 100 x 15 = 1 500  
Matematik B G 50 x 10 = 500  
Matematik C G 100 x 10 = 1 000 0,5
Matematik D MVG 100 x 20 = 2 000 0,5
Natur­kunskap A MVG 50 x 20 = 1 000  
Natur­kunskap B MVG 100 x 20 = 2 000  
Psykologi 1 C 50 x 15 = 750  
Psykologi 2 C 50 x 15 = 750  
Religions­kunskap A MVG 50 x 20 = 1 000  
Religions­kunskap 2 A 50 x 20 = 1 000  
Rätts­kunskap MVG 50 x 20 = 1 000  
Samhälls­kunskap B MVG 100 x 20 = 2 000 0,5
Svenska som andra­språk A VG 100 x 15 = 1 500  
Svenska som andra­språk B MVG 100 x 20 = 2 000  
Svenska C – muntlig och skriftlig kommuni­kation VG  50 x 15 = 750  
Tyska steg 3 G 100 x 10 = 1 000 0,5
    2 350 38 500 2,5 (gamla merit­poängen)

2,0 (nya merit­poängen)

Vårterminen 2022

Fram till och med vårterminen får Malik meritpoäng för de gulmarkerade kurserna. Maliks meritvärde blir 38 500/2 350 = 16,38 + 2,5 meritpoäng = 18,88 när han söker till Grundlärarprogrammet. Han uppnår full meritpoäng (2,5 poäng) med områdeskurser på 1,0 poäng.

Sommarkurser 2022 och framåt

Från och med antagningen till sommarkurser och framåt kommer man inte längre kunna få meritpoäng för sina områdeskurser. När Malik söker till Grundlärarprogrammet HT22 får han inte några meritpoäng för sina områdeskurser och hans meritvärde sänks då till 18,38. Sammanlagt betygsvärde blir 38 500/2 350 = 16,38 + 2,0 meritpoäng.

Meritpoängskurser kan höja

För att Malik skall komma upp i full meritpoäng behöver han komplettera med Tyska 4.

Han kan inte komplettera med fler kurser i engelska eftersom han redan har läst högsta kursen, Engelska C.

Han kan inte heller komplettera med Matematik 5 eftersom han redan har 1,0 meritpoäng för matematik vilket är det högsta antal meritpoäng sökande med slutbetyg kan få för matematik.

Vad kan du göra nu?

Är du också en av dem som har slutbetyg och inte längre kommer att få meritpoäng för områdeskurser? Det finns andra sätt att få meritpoäng.

Du kan komplettera med meritkurser i engelska, matematik och moderna språk. Då kommer meritpoängen att räknas med utan att själva betyget spelar någon roll (så länge du har godkänt), för betyget kommer inte att räknas med i ditt jämförelsetal.

Gå till sidan Mina betyg, klicka på den betygstyp du har och gå sedan till avdelningen Meritpoäng för att läsa om vilka kurser som ger meritpoäng.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022