Särskild behörighet

Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Vilka särskilda förkunskaper som krävs för respektive utbildning framgår av kursbeskrivningen på Studera.nu och på Antagning.se där du gör din anmälan.

Grundläggande behörighet + särskild behörighet

Här nedanför ser du vad IB-ämnena motsvarar i den svenska gymnasieskolans kurssystem.

Du måste ha lägst betyget 4 i ämnet för att uppfylla det särskilda behörighetskravet, med undantag för ämnena Mathematics, Physics, Chemistry och Biology på Higher Level (HL) där betygskravet är 3.

Förkunskapskurs IB:s motsvarighet
Svenska 3 Swedish A, A1 eller A 2, SL även Norwegian or Danish A eller A1, SL
Engelska 6 English B, SL med annat undervisningsspråk än engelska
Engelska 7 English A1, A2 HL och SL, English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk
Matematik 3b Samtliga IB-kurser i matematik
Matematik 5 Mathematics, HL eller Mathematical Methods, SL eller Math Discrete, HL eller Mathematics, SL (från 2006)
Fysik 2 Physics eller Physical Science, SL eller Physical and Chemical systems, HL
Kemi 2 Chemistry, Applied Chemistry eller Physical Science, SL eller Physical and Chemical Systems, HL
Biologi 2 Biology, SL/HL
Naturkunskap 2 Environmental Systems, SL eller två av ämnena Chemistry, Physics och Biology, SL
Historia 2 History, SL/HL
Samhällskunskap 2 IB diploma ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3-ämne som lästs
Moderna språk 2 Pre-IB (separat dokument)
Moderna språk 3 Ab initio (nybörjar)språk, till exempel tyska, franska
Moderna språk 4 Språk SL
Moderna språk 5 Språk HL
Moderna språk 7 Om annat A-språk finns i IB Diplom (ej svenska, danska, norska, engelska)

Vid ansökan till Ekonomie kandidatprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm ger Economics eller European studies (SL eller HL) undantag från behörighetskravet i historia.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024