Särskild behörighet

Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Vilka särskilda förkunskaper som krävs för respektive utbildning framgår av kursbeskrivningen på Antagning.se där du gör din anmälan.

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (särskild behörighet kan vara gymnasiekurser, arbetslivserfarenhet, tidigare högskolestudier eller annat)

Se vad IB-ämnena motsvarar i den svenska gymnasieskolan

Du måste ha lägst betyget 4 i ämnet för att uppfylla det särskilda behörighetskravet, med undantag för ämnena Mathematics, Physics, Chemistry och Biology på Higher Level (HL) där betygskravet är 3. Betygskravet 3 gäller även Mathematics SL.

Kurs IB:s motsvarighet
Svenska 3 Swedish A, A1 eller A2, SL/HL. Norwegian eller Danish A eller A1, SL/HL
Engelska 6 English B, SL med annat undervisningsspråk än engelska
Engelska 7 English A, HL/ SL och English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk
Matematik 3b Mathematical studies
Matematik 5 Mathematics SL, Mathematics, HL
Matematik specialisering Further Mathematics HL
Fysik 2 Physics SL/HL
Kemi 2 Chemistry SL/HL
Biologi 2 Biology, SL/HL
Naturkunskap 2 Environmental Systems, SL eller två av ämnena Chemistry, Physics och Biology, SL/HL
Historia 2 History, SL/HL
Samhällskunskap 1 IB diploma
Samhällskunskap 2 IB diploma ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3-ämne som lästs
Moderna språk 3* Språk Ab initio
Moderna språk 5* B-språk, SL/HL
Moderna språk
7* 
Om annat A-språk finns i IB Diplom (ej svenska, danska, norska, engelska)

* gäller inte svenska och engelska

Vid ansökan till Ekonomie kandidatprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm ger Economics eller European studies (SL eller HL) behörighet i historia.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024