Grundläggande behörighet

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar.

Du som har en IB-examen från 2013 eller tidigare och fått diplom har grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige, om du har tillräckliga kunskaper i svenska och matematik.

För grundläggande behörighet måste du ha:

Svenska

Swedish A1 eller A2. För dig som avslutade din gymnasieutbildning före den 1 januari 2010 räcker det med betyg i Swedish B. Du kan också uppfylla kravet i svenska med svenska gymnasiekurser:

  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 
  • Svenska B eller Svenska som andraspråk B utfärdat före 2013-07-01 

    eller 
  • Test i svenska för universitetsstudier (Tisus). 

Även du som har svenska som modersmål måste skicka in betyg eller intyg som visar att du har de kunskaper i svenska som krävs.

Matematik

Den som har IB-diplom uppfyller normalt kravet i matematik för grundläggande behörighet. Annars krävs Matematik kurs A eller Matematik 1a/1b/1c. För dig som avslutade din gymnasieutbildning före den 1 januari 2010 krävs inte matematik för grundläggande behörighet.

Betyg i enskilda ämnen (certificates) ger inte grundläggande behörighet, men kan eventuellt ge särskild behörighet.

Engelska 

Dokumenterade kunskaper i Engelska uppfyller du genom att ha ett IB-diplom med en godkänd kurs i Engelska.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020