Grundläggande behörighet

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar.

Du som har IB diploma från 2013 eller tidigare har grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige, om du har tillräckliga kunskaper i svenska och matematik.

Svenska

Swedish A1 eller A2. För dig som avslutade din gymnasieutbildning före den 1 januari 2010 räcker det med betyg i Swedish B. Du kan också uppfylla kravet i svenska med svenska gymnasiekurser:

  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 
  • Svenska B eller Svenska som andraspråk B utfärdat före 2013-07-01 

    eller 
  • Test i svenska för universitetsstudier (Tisus). 

Även du som har svenska som modersmål måste skicka in betyg eller intyg som visar att du har de kunskaper i svenska som krävs.

Matematik

Den som har IB diploma uppfyller normalt kravet i matematik för grundläggande behörighet. Annars krävs Matematik kurs A eller Matematik 1a/1b/1c. För dig som avslutade din gymnasieutbildning före den 1 januari 2010 krävs inte matematik för grundläggande behörighet.

Betyg i enskilda ämnen (certificates) ger inte grundläggande behörighet, men kan eventuellt ge särskild behörighet.

Engelska 

Dokumenterade kunskaper i Engelska uppfyller du genom att ha IB diploma med en godkänd kurs i Engelska.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024