Medborgare i ett nordiskt land

Danska, norska, finska, grönländska, färöiska eller isländska medborgare behöver inte betala anmälnings- eller studieavgift. Ladda upp handlingar som visar detta.

Använd något av de här dokumenten för att styrka ditt medborgarskap

 

  • Giltigt pass. För att ditt pass ska gälla som underlag får det inte ha gått mer än tre månader från det att passet gick ut, innan du laddar upp originalet på Mina sidor. Exempel: Om sista giltighetsdag för ditt pass är den 20 oktober så måste passet vara uppladdat senast den 20 januari.
  • Giltigt identitetskort där medborgarskap och giltighetstid framgår tydligt. För att ID-kortet ska gälla som underlag får det inte ha gått mer än tre månader från att giltighetstiden gick ut, innan du har laddat upp identitetskortet på Mina sidor. Se exemplet på giltighetstid för pass här ovanför. Du kan inte använda ditt körkort för att styrka medborgarskap.
  • Ett officiellt utfärdat dokument. Du som är medborgare i ett nordiskt land och som saknar giltigt pass eller ID-kort där medborgarskap och giltighetstid framgår, kan istället ladda upp ett officiellt utfärdat intyg som visar på ditt medborgarskap (personbevis). Dokumentet ska vara stämplat och får inte vara utfärdat längre än tre månader tillbaka i tiden.

Dokumenten ska vara översatta av auktoriserad översättare om de inte är på engelska, tyska, franska eller de nordiska språken.

Ladda upp dokument

Ladda upp något av dokumenten i listan ovan tillsammans med betyg och andra handlingar på Mina sidor. Alla dokument som du laddar upp ska vara original.

Kan du inte ladda upp?

Om du inte har möjlighet att ladda upp dina dokument kan du i stället skicka dem via post. Skicka något av dokumenten i listan ovanför tillsammans med betyg och andra handlingar till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Om du skickar in via post ska du märka dina dokument med ditt anmälningsnummer. Det är viktigt att vi kan knyta dina dokument till din anmälan.

Ladda upp eller skicka in i tid

För att hinna styrka ditt medborgaskap i tid, se när dokumenten ska ha kommit fram till oss. Tänk på att sista dagen för att styrka medborgarskap inte är samma datum som sista kompletteringsdag.

Om du är sent ute

Om du är sen med att ladda upp eller skicka in de här dokumenten, kommer din anmälan att räknas som en sen anmälan.

Senast uppdaterad: 22 april 2021