Om du inte kan ladda upp

Du som inte har möjlighet att ladda upp kan i stället skicka in dina dokument på papper via post. Då gäller vissa särskilda regler:

Märk handlingarna med personnummer

Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också personen att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Ge oss lite tid

Tänk på att om du skickar in betyg och annat till oss, kan det dröja innan de registreras och syns på Mina sidor. Vi tar emot hundratusentals dokument och de granskas och registreras i den datumordning som de kommer in.

Rätt utformning, rätt datum

De betyg som du skickar in ska vara utfärdade senast sista kompletteringsdag. Annars kommer de att räknas som sena kompletteringar i urvalet.

Se Viktiga datum

Allting visas inte på Mina sidor

Du kommer inte att kunna se alla uppgifter som du skickat in underlag på. Körkortsintyg, sjuksköterskelegitimation eller andra meriter som kan ge behörighet visas inte på Mina sidor, men granskas av handläggare ändå. 

Andra intyg som inte ger behörighet och som vi inte frågat efter, kommer du inte heller att kunna se.

Om du skickar in dokument till oss med vanlig post eller rekommenderat brev ska du skicka till den här adressen: 

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
190 81 Rosersberg

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice, 070 651 15 01
Järngatan 11, Kaj 21-25
190 81 Rosersberg

Senast uppdaterad: 10 mars 2023