Blanketten för dig med sekretessmarkerade uppgifter

Läs igenom informationen på den här sidan innan du fyller i blanketten.

Blanketten

Blankett för dig med sekretessmarkerade personuppgifter (pdf).

Mejla helst

Blanketten är i PDF-format och du kan fylla i många av fälten direkt i din dator. När du är klar skriver du ut den och skriver under. Du kan förstås också skriva ut den direkt och fylla i hela blanketten för hand.

Enklast är om du skickar in din anmälan och dina meriter som pdf-filer till vår e-postadress för dig med sekretessmarkerade personuppgifter:

sekretess@uhr.se

Om du inte känner dig säker med att använda e-post får du naturligtvis använda dig av vår vanliga postadress. Det kommer dock att ta lite längre tid för oss att hantera din anmälan om du skickar din anmälan den vägen.

Vill du ändå skicka blanketten med post, adressera brevet till:
UHR SGA, Box 4030, 171 04 Solna.

Skicka aldrig något till Antagningsservice!

Läs informationen på Antagning.se först

Mycket av informationen på Antagning.se gäller också dig med sekretessmarkerade personuppgifter. Du måste själv ta reda på vilka utbildningar du vill gå och vilka regler som gäller.

Glöm heller inte att hålla koll på viktiga datum

Person-, adress- och kontaktuppgifter

Bara några få sekretesshandläggare kommer att ha tillgång till de här uppgifterna. Du måste ange dina riktiga personuppgifter.

Alias

Om du har anmält dig tidigare och då fått ett aliasnummer ska du ange det. Om du inte minns det, får du gärna skriva att du har ett aliasnummer men har glömt vilket. Om du aldrig fått något aliasnummer ska du lämna fältet tomt.

Du ska välja ett aliasnamn som kommer att användas av oss i antagningssystemet. Om du kommer in på en utbildning kommer aliasnamnet också att användas på till exempel på deltagarlistor och liknande hos högskolan eller universitetet. Välj med andra ord ett aliasnamn som inte kan kopplas till dig. Om du har bytt namn eller av andra skäl vill använda ditt eget namn så ska du skriva det i fältet. Om du inte väljer alls kommer vi att ge dig ett aliasnamn.

Kontaktuppgifter

Inga kontaktuppgifter är obligatoriska. Du får själv välja om du vill ge oss en direkt adress i stället för Skatteverkets postförmedling och bestämma hur du vill göra med telefonnummer och e-postadress. Ju fler kontaktuppgifter, desto snabbare kan vi nå dig. Det är du som måste avgöra hur stor din hotbild är och vilka kontaktuppgifter du kan ge oss.

Anmälningskoder 

Du kan bara anmäla dig till ett visst antal utbildningar varje antagningsomgång.  Det är viktigt att du prioriterar rätt, för du kommer att strykas till alternativ som är lägre prioriterade om du antas till ett högre prioriterat alternativ.

Anmälningsavgifter

Är du folkbokförd hos Skatteverket som medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz, och meddelar oss ditt korrekta personnummer, kommer du att bli avgiftsbefriad genom våra automatiska kontroller. Annars kan du behöva skicka in dokument som visar att du inte är skyldig att betala avgift. 

Läs mer på sidorna om Anmälnings- och studieavgifter        

Det är bra om det går att nå dig i början av handläggningsperioden, ifall vi behöver fråga dig om just skyldighet att betala avgift.

Meriter

I antagningen hämtar vi meriter från olika register: betyg från betygsdatabasen, högskoleprovsresultat och akademiska meriter från Ladok. Det som har registrerats i tidigare anmälningar finns också oftast kvar.

Om dina meriter finns i de här registren och är markerade med hela ditt riktiga personnummer, så brukar hämtningarna funka trots sekretessmarkeringen. Högskolemeriter kan hämtas om de finns registrerade på ditt riktiga personnummer eller om du sedan tidigare har fått ett aliasnummer under studietiden.

När du får kontrolluppgifter ska du kolla att alla överföringar har funkat. Om inte så måste du skicka in vidimerade kopior på meriterna.

Betyg som inte levereras till betygsdatabasen, och andra dokument som inte hämtas automatiskt, måste du själv skicka in till UHR.

I alla kontrolluppgifter står det att kompletteringar ska laddas upp på Mina sidor eller skickas till Stockholm, men det gäller inte dig som har sekretessmarkering i antagningssystemet.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022