Blanketten för dig med sekretessmarkerade uppgifter

Läs igenom informationen på den här sidan innan du fyller i blanketten.

Skicka in din anmälan

När du gör din anmälan ska du använda vår anmälningsblankett:

Blankett för dig med sekretessmarkerade personuppgifter (pdf)

Blanketten är i PDF-format och du kan fylla i fälten direkt i din dator. När du är klar skriver du ut den och skriver under. Du kan förstås också skriva ut den direkt och fylla i hela blanketten för hand.

Anmälan skickas till:
UHR SGA
Box 4030
171 04 Solna.

Vi tar även emot anmälningar via sekretess@uhr.se, men att skicka in anmälan via e-post är inte lika säkert som att använda vanlig post. Det innebär en ökad risk för att dina uppgifter röjs.

Skicka aldrig känsliga uppgifter elektroniskt!

Läs informationen på Antagning.se först

Mycket av informationen på Antagning.se gäller också dig med sekretessmarkerade personuppgifter. Du måste själv ta reda på vilka utbildningar du vill gå och vilka regler som gäller.

Glöm heller inte att hålla koll på viktiga datum

Person-, adress- och kontaktuppgifter

Bara några få sekretesshandläggare kommer att ha tillgång till de här uppgifterna. Du måste ange dina riktiga personuppgifter.

Alias

Om du har anmält dig tidigare och då fått ett aliasnummer ska du ange det. Om du inte minns det, får du gärna skriva att du har ett aliasnummer men har glömt vilket. Om du aldrig fått något aliasnummer ska du lämna fältet tomt.

Du ska välja ett aliasnamn som kommer att användas av oss i antagningssystemet. Om du kommer in på en utbildning kommer aliasnamnet också att användas på till exempel på deltagarlistor och liknande hos högskolan eller universitetet. Välj med andra ord ett aliasnamn som inte kan kopplas till dig. Om du har bytt namn eller av andra skäl vill använda ditt eget namn så ska du skriva det i fältet. Om du inte väljer alls kommer vi att ge dig ett aliasnamn.

Kontaktuppgifter

Inga kontaktuppgifter är obligatoriska. Du får själv välja om du vill ge oss en direkt adress i stället för Skatteverkets postförmedling och bestämma hur du vill göra med telefonnummer och e-postadress. Ju fler kontaktuppgifter, desto snabbare kan vi nå dig. Det är du som måste avgöra hur stor din hotbild är och vilka kontaktuppgifter du kan ge oss.

Anmälningskoder 

Du kan bara anmäla dig till ett visst antal utbildningar varje antagningsomgång.  Det är viktigt att du prioriterar rätt, för du kommer att strykas till alternativ som är lägre prioriterade om du antas till ett högre prioriterat alternativ.

Läs mer på Prioritera – tänk på ordningen

Anmälningsavgifter

Är du folkbokförd hos Skatteverket som medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz, och meddelar oss ditt korrekta personnummer, kommer du att bli avgiftsbefriad genom våra automatiska kontroller. Annars kan du behöva skicka in dokument som visar att du inte är skyldig att betala avgift. 

Läs mer på sidorna om Anmälnings- och studieavgifter        

Det är bra om det går att nå dig i början av handläggningsperioden, ifall vi behöver fråga dig om just skyldighet att betala avgift.

Meriter

I antagningen hämtar vi meriter från olika register: betyg från betygsdatabasen, högskoleprovsresultat och akademiska meriter från Ladok. Det som har registrerats i tidigare anmälningar finns också oftast kvar.

Om dina meriter finns i de här registren och är markerade med hela ditt riktiga personnummer, så brukar hämtningarna fungera trots sekretessmarkeringen. Högskolemeriter kan hämtas om de finns registrerade på ditt riktiga personnummer eller om du sedan tidigare har fått ett aliasnummer under studietiden.

När du får kontrolluppgifter ska du kolla att alla överföringar har gått som de ska. Om inte så måste du skicka in vidimerade kopior på meriterna.

Betyg som inte levereras till betygsdatabasen, och andra dokument som inte hämtas automatiskt, måste du själv skicka in till UHR.

I alla kontrolluppgifter står det att kompletteringar ska laddas upp på Mina sidor eller skickas till Stockholm, men det gäller inte dig som har sekretessmarkering i antagningssystemet.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023