Sent ute?

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en Lägg till-knapp.

Lägg till-knappen visar att utbildningen går att söka

Efter sista anmälningsdag är det bara de kurser och program som har en Lägg till-knapp som är öppna för sen anmälan. Hur du skapar konto och gör en anmälan kan du läsa om i avsnittet Anmäl dig så här

När öppnar man för sen anmälan?

Efter sista anmälningsdag har de flesta högskolor och universitet öppet för sen anmälan till vissa kurser och program. Men en del öppnar inte för sen anmälan förrän efter att det första antagningsbeskedet har publicerats. Då dyker det alltså upp ytterligare några kurser och program som du kan göra en sen anmälan till. 

De här högskolorna och universiteten öppnar för sen anmälan först efter att det första antagningsbeskedet har publicerats: 

  • Stockholms universitet
  • Lunds universitet
  • Umeå universitet
  • Högskolan i Skövde
  • Linköpings universitet
  • Uppsala universitet
  • Göteborgs universitet
  • SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Behandlas bara om det finns platser kvar

Även om högskolan tar emot och behandlar sena anmälningar till vissa utbildningar, är det ingen garanti för att du ska få en plats. Att du fått ett reservnummer betyder inte att du antagits till utbildningen. Det är alltså bara om det finns lediga platser på en utbildning som du kan få plats. Förutsättningen är att du har de förkunskaper som krävs - att du är behörig till den utbildning det gäller.

När och hur behandlas min ansökan?

De som har ansökt i tid behandlas först och därefter behandlas sena anmälningar. När din sena anmälan har behandlats får du besked via mejl och ett antagningsbesked. Många gånger kontaktar även universitetet eller högskolan dig direkt om du har blivit antagen. Sena anmälningar behandlas ofta sent i processen – vid det andra urvalet eller ännu senare.

Om du har blivit antagen eller reservplacerad och vill behålla din plats behöver du inte svara på beskedet.

Om du inte längre är intresserad av din plats ska du lämna återbud. Det är viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få din plats. Samtidigt blir universitetet eller högskolan informerad om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från eventuella kontakt- och klasslistor.

Du lämnar återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor.

Lägg till sena utbildningar

Om du har gjort en anmälan i tid, men vill lägga till någon utbildning efter sista anmälningsdag, kan du göra det. Det sena alternativet kan du lägga in var som helst i din anmälan. Om du till exempel placerar in den senaste utbildningen i mitten av din anmälan, kommer de utbildningar som ligger under att flyttas ner.

Tänk på att du inte kan ändra ordningen på de utbildningar som du har anmält dig till i tid. Vill du stryka ett sent alternativ efter urval 1, måste du kontakta den högskola eller det universitet som alternativet tillhör. De flesta universitet och högskolor tar inte bort anmälningsalternativ efter att de har behandlats.

Fler sena sökalternativ efter antagningsbeskedet

Du kan anmäla dig till max 12 utbildningar till höst- och vårterminer och 6 utbildningar till sommarkurser. I samband med att det andra antagningsbeskedet publiceras utökas antalet sökalternativ från 12 till 20 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10 efter antagningsbeskedet. Då kan du som vill lägga till sena sökalternativ.

Om du glömt att tacka ja

Om du glömt att tacka ja till en utbildning du blivit antagen till, kan du anmäla dig till den igen, men då som sen anmälan. Läs mer under Anmäl dig igen.

Komplettera?

Om du har betyg eller andra kompletteringar som vi behöver ha, ska du ladda upp dem omedelbart. Läs mer på sidan Sista kompletteringsdag.

Senast uppdaterad: 01 augusti 2022